XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Małopolskie Dni Dni Dziedzictwa Kulturowego, które w tym roku odbędą się w weekend 15 i 16 maja, są jednym największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski.

Łapsze, aut. M. Łuczak

Łapsze, aut. M. Łuczak

Podczas dwóch majowych dni można nieodpłatnie zwiedzić kilkanaście obiektów, korzystając ze specjalnie na tę okazję przygotowanych przewodników, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych imprezach towarzyszących.

Można będzie zobaczyć 12 miejsc znajdujących się w czterech rejonach Małopolski (Kraków, północny wschód i zachód regionu oraz Spisz). Każdy z udostępnionych zabytków będzie przedstawiony w kontekście wybranego tematu przewodniego, który zostanie rozwinięty w przewodnikach oraz w programie Dni.

Wśród tematów znalazły się m.in.: oblicza renesansu w Polsce (dwór w Jakubowicach), codzienne i odświętne życie osady górniczej (osiedle domów górniczych – Stara Kolonia w Brzeszczach), wielokulturowość Spiszu (trasa spiska). W programie towarzyszącym zwiedzaniu zaplanowano warsztaty, ścieżki tematyczne, wystawy, wykłady, gawędy itp

Program

Trasa krakowska

 • Dom Józefa Mehoffera- Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie (ul. Krupnicza 26)
 • Kościół pw. św. Marcina (ul. Grodzka 58)
 • Park im. Wojciecha Bednarskiego (Podgórze)

Trasa północno-wschodnia

 • Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach
 • Murowany dwór w Goszycach
 • Dwór w Jakubowicach

Trasa zachodnia

 • Kościół i klasztor pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu oo. Bernardynów w Alwerni
 • Zabytkowa zabudowa rynku w Alwerni
 • Osiedle domów górniczych – Stara Kolonia w Brzeszczach

Trasa spiska

 • Zabudowa wsi Nowa Biała wraz z rezerwatem Przełom Białki
 • Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
 • Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych

XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
0d 15 do 16 maja 2010 roku

Dodaj komentarz