• 2010-05-05

Język polski a dyskryminacja kobiet

10 maja 2010 roku o godz. 17.00 w Audytorium 207 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się debata Język polski a dyskryminacja kobiet w prowadzonym projekcie Demokracja bez kobiet to pół demokracji, organizowana przez Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska i KPH oddział Trójmiasto.

Tematem trwającego od marca do czerwca cyklu debat i wykładów jest dyskryminacja kobiet wyrażająca się w czterech aspektach życia publicznego takich jak rynek pracy, media i reklama, podręczniki szkolne i edukacja a także użycie języka polskiego.

W kolejne debacie podejmiemy temat przejawów dyskryminacji kobiet w języku polskim. Zastanowimy się nad tym, jakie znaczenie ma używanie końcówek żeńskich, jakie nazwy mają zawody w języku polskim i jakie ma to znaczenie dla postrzegania pozycji społeczno-zawodowej kobiet.

Spotkanie rozpocznie wykład prof. Ewy Graczyk znanej litaraturoznawczyni i feministki. Pani Ewa Graczyk po ukończeniu studiów uczestniczyła w konwersatoriach prof. Marii Janion i publikowała teksy w kolejnych tomach Transgresji. W latach 1994-1998 pracowała jako wykładowczymi literatury polskiej na Uniwersytecie Le Mireil w Tuluzie. Współtworzyła koło Naukowe Gender na Uniwersytecie Gdańskim, z którym współpracuje. Jest członkinią Zarządu Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska.

Po wykładzie odbędzie się dyskusja panelowa w której wezmą udział:

Beata Kozak – germanistka, feministka, redaktorka naczelna magazynu feministycznego Zadra ukazującego się w Polsce od 10 lat, członkini Kobiecej fundacji eFKa w Krakowie.

Magdalena Żadkowska – socjolożka, badaczka życia codziennego par oraz relacji kobiet i mężczyzn w domu i w pracy, koordynatorka programu Erasmus dla Socjologii UG, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Pisze doktorat: Codzienność, partnerstwo, domowe obowiązki. O współczesnej polskiej rodzinie w kontekście socjologii pary Jeana-Claude’a Kaufmanna. Prowadzi zajęcia z socjologii rodziny, wstępu do gender studies, feminizmu i socjologii reklamy.

Ewelina Gutowska-Kozielska - zatrudniona w Zakładzie Języka Angielskiego. Zainteresowania naukowe: retoryka i pragmatyka, feminizm, język i gender, socjolingwistyka, studia nad kulturą popularną, literatura amerykańska.

Język polski a dyskryminacja kobiet
Audytorium 207 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4
10 maja 2010 roku o godz. 17.00

Dodaj komentarz