• 2010-05-05

Andrzej Koniakowski – było, minęło…

5 maja 2010 roku o godzinie 18.30 w Galerii Katowice Związku Polskich Artystów Fotografików odbędzie się wernisaż wystawy Andrzeja Koniakowskiego pt.: było, minęło…

Andrzej Koniakowski, "było minęło..."

Andrzej Koniakowski, "było minęło..."

Andrzej Koniakowski urodził sie 19 maja 1944 r. w Krakowie. Od 1945 mieszka w Katowicach, tym samym czuje się Ślązakiem. Studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Wydział Górniczy niedokończony). Pracował w polskim przemyśle węglowym – Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych PW. W latach 1965 – 1976 był kierownikiem Zakładowego Ośrodka Informacji Technicznej i Ekonomicznej.

Działalność społeczna w ruchu fotograficznym:

W latach 1959 – 1962 był członkiem Klubu Fotograficzno – Filmowego Żak przy Pałacu Młodzieży w Katowicach, 1969 – 1989 członek Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego, 1971 – 1975 sekretarz KTF, 1974 – 1977 skarbnik Prezydium Federacji Amatorskich Stowarzyszeń w Polsce, 1976 – 1979 członek Rady Artystycznej F.A.S.F w Polsce 1985 – 1988 członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1981 - 1988 był członkiem Zarządu Okręgu Śląskiego ZPAF, 1988 – 1992 – prezes Okręgu Śląskiego ZPAF, 1999 – 2002 V-ce prezes Okręgu Śląskiego ZPAF, 2005 – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu Śląskiego ZPAF. Od 2001 – współzałożyciel i opiekun artystyczny Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego (kontynuatora Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego).

Debiut artystyczny:

1971 Przyroda i krajobraz regionu krakowskiego Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne – Dyplom Honorowe Wyróżnienie. 1973 pierwsza wystawa indywidualna Fotografia artystyczna Klub WACHADŁO Katowice. Od roku 1971 udział w międzynarodowych Salonach Fotografii Artystycznej i krajowych wystawach Fotografii Artystycznej obsyłanych przez Katowickie Towarzystwo Fotograficzne. W sumie było ich około 80 -ciu uhonorowanych zdobyciem kilku medali, wyróżnień i dyplomów.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:

  • Grand Prix w dziale portretu na 49 Salonie Fotograficznym Saragossa 1973,
  • Srebrny Medal FIAP na 8 Międzynarodowym Salonie Fot. Katowice 1976 – Brązowy Medal na 7 Międzynarodowym Salonie Fot. Katowice 1972,
  • Certyfikat za udział w Wystawie ONZ HABITAT Vancouver 1976,
  • Dyplom Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych 1973,
  • Wyróżnienia na Małych Formatach Warszawa w latach 72,73,75
  • Dyplom Zimy Katowickiej1974 za prezentacje Czarno-zielonej ojczyzny,
  • Nagroda im. KAROLA MIARKI za Wybitny Dorobek Wzbogacający Wartości Kultury Regionu i Kraju w roku 2005.

Prace w zbiorach: Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Fototece Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Galerii Szyb Wilson Katowice – Nikiszowiec, Galerii KATOWICE ZPAF oraz w zbiorach prywatnych.

Juliusz Garztecki pisał:

Śląsk oglądany od dzieciństwa, wchłaniany wszystkimi zmysłami i nieustannie przeżywany na nowo, (…) Jego fotografia to przykład zjawiska pogranicznego ; to już nie jest dokument krajoznawczy w sensie klasycznym, nie da się tych zdjęć podzielić według miejsc i czasów wykonania, posegregować w teczkach i za 50 lat wyciągnąć i pokazać: jak wyglądał Chorzów, Siemianowice czy Chebzie. A jednocześnie, jako całość, jest to Śląsk prawdziwszy od prawdziwego oglądanego. Śląsk syntetyczny, sprowadzony do jednego bogatego przeżycia. Jest w zestawach Koniakowskiego ogromna siła przekazu, narzucenia widzowi swojego spojrzenia i przeżywania. Koniakowski idzie na przełaj, ukazuje gotową syntezę… (Perspektywy 3 stycznia 1975 r.)

Andrzej Koniakowski

Związek Polskich Artystów Fotografików
Okręg Śląski
Galeria Katowice

Dodaj komentarz