• 2010-05-04

Przekleństwo niewinności. Portrety młodości w kinie

31 maja 2010 roku w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ odbędzie się filmoznawcza konferencja naukowa, organizowana przez studentów IV roku filmoznawstwa zgromadzonych wokół studenckiego magazynu filmowego 16mm.

Konferencja naukowa poświęcona będzie tematyce młodości w kinie światowym. Badane przez pryzmat obszaru kulturowego i osobowości reżysera, zagadnienie to kryje w sobie interesujące (zwłaszcza dla studentów) problemy, stanowi dobry materiał do analizy.

Dyskusji poddane będą następujące grupy zagadnień:

 • narracja kina współczesnego na temat młodości
 • konflikt pokoleniowy w centrum zainteresowania dzieł filmowych
 • portret młodości okiem twórców starszego pokolenia – idealizacja czy demonizacja młodości,
 • autorytety kontra młodzieńczy idealizm
 • konflikty pokoleniowe w kontekście rewolt społecznych
 • młodość jako czas konstruowania tożsamości
 • bunt, gniew, starcie z rzeczywistością, trudne wchodzenie w dorosłość – historia i ewolucja filmu inicjacyjnego
 • filmy cieszące się największym uznaniem wśród młodych ludzi – problem wyrażenia istoty zjawiska.

Powyższe kwestie są bliskie studentom, niezależnie od kierunku nauki, a osobista interpretacja wybranych zagadnień może zachęcić słuchaczy do samodzielnego zgłębienia wskazanych problemów. Organizatorzy planują zorganizowanie projekcji filmowych wraz z prelekcjami, które uzupełniłyby zagadnienia podjęte w trakcie konferencyjnych dyskusji.

Propozycje tematów, wraz z konspektami – ok. 2500 znaków, należy przesłać do 5 maja 2010 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów spośród nadesłanych zgłoszeń. Długość wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.

Planowane jest wydanie tomu konferencyjnego. Tekst referatu przeznaczony do planowanej publikacji nie powinien przekraczać objętości 15 stron znormalizowanego maszynopisu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę uczelni oraz kierunek i rok studiów,
 • dane kontaktowe (przynajmniej adres e-mail),
 • temat i konspekt pracy (do 2500 znaków).

Terminarz przygotowań do konferencji:
Zgłoszenie uczestnictwa: do 5 maja 2010 roku na adres: konferencja.filmoznawcy@gmail.com
Powiadomienie o akceptacji tematów: do 8 maja 2010 roku

Konferencja: 31 maja 2010 roku w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Grażyna Stachówna
Komitet organizacyjny: Adam Czaja, Jagoda Janowska, Małgorzata Stasiak, Maciej Stasiowski

Dodaj komentarz