• 2010-04-30

Będziemy niczym ptaki, zanim się znowu spotkamy

Od 30 kwietnia 2010 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać wystawę malarstwa Ryszarda Grzyba pt.: Będziemy niczym ptaki, zanim się znowu spotkamy.

Ryszard Grzyb, "Jotpegi"

Ryszard Grzyb, “jotpegi”(jotpegi) 150 x 190 cm, 2007, akryl płótno

Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach cyklu Galeria Żywa prezentuje w sali EX-PRESJA Galerii Sztuki Polskiej XX wieku twórczość Ryszarda Grzyba. Wybór siedemnastu prac pochodzi z ostatniego okresu (2005–2010) artystycznej działalności malarza, a większość zaprezentowanych na wystawie obrazów nie była dotychczas nigdzie pokazywana.

Malarstwo Ryszarda Grzyba, współzałożyciela ugrupowania artystycznego GRUPPA, działającego w latach 1982–1992, wpisuje się w nurt nowego ekspresjonizmu. Wystawione dzieła są rezultatem poszukiwań w różnych dziedzinach życia, wynikiem refleksji nad tym co się w nim dostrzega. Na wystawie widzimy m.in. prace z podróży po Toskanii, wnętrze pracowni artysty w podwarszawskim Międzylesiu, ciekawie skadrowany krajobraz czy bardziej refleksyjno-egzystencjonalne prace jak np. Pukając do bram. Ta różnorodność motywów, ich zestawienie na wystawie daje możliwość dostrzeżenia, jak wielowątkowa jest to twórczość i jak różnie malarsko jest rozwiązywana. Oprócz samego tematu, sposobu jego potraktowania zwraca uwagę barwa, w każdym obrazie inaczej wykorzystana, niezmiennie budująca jego atmosferę, stanowiąca dopełnienie jego treści. O tym, jak artysta, poprzez zgłębianie różnych wątków, przygląda się życiu, jak poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania, niech świadczą słowa jego wiersza-komentarza, pozwalające głęboko egzystencjonalnie odczytywać jego twórczość.

Anna Budzałek
Kurator wystawy

Co jest najważniejsze?
Zaglądanie do studni czasu, co zauważył Tomasz Mann.
Co jest najważniejsze?
Szukanie szczęścia zwanego spokojem czy ekstazy
zwanej szczęściem, ekstazy i zatracenia się
w intensywnym działaniu.
Co jest najważniejsze?
Poddanie się światu zgodnie z kierunkiem
przemijania chwil.
Co jest najważniejsze?
Chwila zastanowienie
będąca chlebem naszego życia duchowego.
Co jest najważniejsze?
Tęsknota za tymi, którzy odeszli, co przeminie, gdy nas
już nie będzie.
Ryszard Grzyb

30 kwietnia – 4 lipca 2010
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, al. 3 Maja 1

Dodaj komentarz