• 2010-04-27

Silesius w rękach Piotra Sommera

Przewodniczący jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, Jacek Łukasiewicz, przedstawił nazwisko laureata za całokształt twórczości oraz siedmiu kandydatów w kategorii Książka Roku i trzech nominowanych do Debiutu Roku. Za całokształt twórczości uhonorowany został Piotr Sommer. W 2009 roku ukazały się jego dwa tomy: Dni i noce (Biuro Literackie) oraz Wiersze ze słów (Pamona).

Piotr Sommer

Piotr Sommer

Piotr Sommer urodził się w 1948 roku w Wałbrzychu, mieszka w Sulejówku pod Warszawą. Jest poetą, także autorem wierszy dla dzieci, literaturoznawcą, tłumaczem literatury anglojęzycznej. Opublikował kilkanaście własnych książek poetyckich, szkice literackie oraz liczne przekłady i antologie. Jego tomiki ukazały się w druku w języku angielskim, niemieckim, słowackim i słoweńskim. Pełni funkcję redaktora naczelnego Literatury na Świecie. Autor Czynnika lirycznego uhonorowany został m.in. Nagrodą Fundacji im. Kościelskich w 1988 roku, słoweńską Cristal Vilenica w 2007, był też nominowany w 2005 do Literackiej Nagrody Nike za szkice Po stykach.

Debiutował w 1977 roku tomem W krześle. Równolatek poetów Nowej Fali, tworzył na jej obrzeżach. Poezja Piotra Sommera, a także jego twórczość translatorska, zwłaszcza przybliżenie tzw. szkoły nowojorskiej, odmieniła wypowiedź współczesnej poezji polskiej. Kolejny świat (1983) i Czynnik liryczny (1986) stały się wyznacznikami nowej jakości poetyckiej. Charakterystyczna – bliska językowi mówionemu – fraza, prywatna przestrzeń rzeczywistości stanowiły tę nową dykcję, uwidocznioną w utworach poetów lat ’90, jak choćby Marcina Świetlickiego. Po dziesięcioletniej przerwie w publikacjach poetyckich Piotr Sommer powrócił w 2009 roku z dwoma tomami wierszy. Dni i noce, zbiór siedemdziesięciu utworów, ukazał się nakładem Biura Literackiego, Pomona wydała zaś czterdzieści cztery Wiersze ze słów.

Nominacje do nagrody Silesius za najlepszą książkę poetycką 2009 r. otrzymało siedmiu poetów:

Mariusz Grzebalski Niepiosenki (Biuro Literackie) – poeta i prozaik (ur. 1969), debiutował w 1994 tomem Negatyw, za który zdobył nagrodę w konkursie literackim im. Kazmiery Iłłakowiczówny. Jego zbiór Ulica Gnostycka uhonorowany został nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1997). Redagował czasopismo Nowy Nurt i artzina Jest już Jutro. Opublikował osiem tomów poetyckich, w tym Graffiti - wybór wierszy w języku niemieckim (2001).

Bartosz Konstrat Samochody i krew (Korporacja Ha!art) – animator i menedżer kultury (ur. 1977). Zadebiutował w 2005 roku książką thanatos jeans. Zwycięzca konkursów poetyckich: im. J. Bierezina (2003), na cykl trzech sonetów, im. Z. Dominiaka (2005) i wielu innych.

Piotr Matywiecki Powietrze i czerń (Wydawnictwo Literackie) – poeta i eseista, urodzony w 1943 w Warszawie. Za Kamień graniczny (1994) został laureatem nagrody PEN-Clubu. Dwukrotny finalista Literackiej Nagrody Nike – w 2006 roku z książką Ta chmura powraca i w 2008 z  Twarzą Tuwima. Ta ostatnia zyskała też Nagrodę Literacką Gdynia 2008 w kategorii eseistyka.

Feliks Netz Trzy dni nieśmiertelności (Instytut Mikołowski) – urodzony w 1939 roku poeta, prozaik, pisarz, tłumacz – głównie z języka węgierskiego, rosyjskiego i angielskiego, twórca słuchowisk. Od roku 1995 współredaguje miesięcznik społeczno-kulturalny Śląsk. Za powieść Dysharmonia cealestis został w 2005 roku nominowany do Nagrody Literackiej Nike, eseje Ćwiczenia z wygnania otrzymały nominację do Nagrody Mediów Publicznych COGITO w 2009 roku . Tłumacz i znawca dzieł Sandora Maraiego.

Jan Polkowski Cantus (Wydawnictwo a5) – poeta urodzony w 1953 roku, zamieszkały w Krakowie, dziennikarz, polityk, działacz Solidarności. Debiutował w Zapisie (1978), w drugim obiegu wydał cztery tomy poetyckie. Po Elegiach z tymowskich gór i innych wierszach (1990) zamilkł na dziewiętnaście lat. Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich w 1983 roku.

Marcin Sendecki 22 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji w Poznaniu) – poeta i dziennikarz (ur. 1967 w Gdańsku), związany w latach ’90 z pismem bruLion. Autor kilku książek poetyckich. W 1992 roku debiutował tomikiem Z wysokości, z którego rozgłos przyniósł mu utwór Tym razem obędzie się bez ofiar. Wraz z Marcinem Świetlickim i Marcinem Baranem redaktor antologii Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler. Związany obecnie z Przekrojem.

Marcin Świetlicki Niskie pobudki (Wydawnictwo EMG) – poeta, dziennikarz, wokalista zespołu Świetliki, autor kryminałów, urodzony w 1961 roku w Lublinie. Wielokrotny laureta konkursów literackich, w tym nagrody im. Fundacji Kościelskich (1996), nagrody im. ks. Jana Twardowskiego. Kilkakrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Debiutował w 1992 roku w Akcencie, Pierwszy tom poetycki Zimne kraje opublikował nakładem bruLionu, z którym był związany w latach ’90 i dotąd najbardziej jest z nim kojarzony.

O tytuł najlepszej książki debiutanckiej będą się ubiegać trzy tomy.

Joanna Lech Zapaść (Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) – autorka (ur. 1984) jest zdobywczynią pierwszego miejsca w konkursie im. J. Bierezina w Łodzi (2007) oraz im. R. M. Rilkego w Sopocie (2007), a także laureatką licznych ogólnopolskich konkursów poetyckich. Pochodzi z Rzeszowa, mieszka w Krakowie.

Dawid Majer Księga grawitacji (MAMIKO) – poeta, historyk filozofii (absolwent UG) i dziennikarz urodził się w 1981 roku i mieszka w Gdańsku. Publikował m.in. w Autografie, Portrecie i Toposie. Tryumfował w Turnieju Jednego Wiersza podczas IV Nadmorskiego Spotkania Poetów, został wyróżniony w XI konkursie im. Mieczysława Czychowskiego.

Jakobe Mansztajn wiedeński high life (Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Portret) – poeta i bloger (ur. 1982), zastępca redaktora naczelnego kwartalnika literackiego Korespondencja z ojcem, współautor cyklicznej imprezy poetyckiej k3 sopot slam. Publikował m.in. w Portrecie,  Fa-arcie, Gazecie Wyborczej, Ricie baum, Pograniczach. Mieszka w Sopocie.

Dodaj komentarz