• 2010-04-26

Możliwa polityczność antropologicznego myślenia

26 kwietnia 2010 roku o godz 19. 00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach projektu Młoda antropologia. Wykład pt. Możliwa polityczność antropologicznego myślenia. Czy krytyka kultury to już opór? wygłosi Jacek Drozda (doktorant Kulturoznawstwa, SWPS).

Antropologiczne myślenie wydaje się dość wygodną kategorią, która w uproszczony sposób określa badawcze podejście bliskie praktyce wielu dyscyplin zajmujących się kulturą. Posługiwanie się nią jest też formą ucieczki przed silną dziś w humanistyce tendencją do dywagowania o granicach tej, czy innej dyscypliny, sposobach ich przekraczania na gruncie teoretycznym, czy kondycji intelektualnej danego środowiska w obliczu rozmaitych fenomenów współczesności. Być może warto czasem zaryzykować, narażając się na oskarżenia o populizm kulturowy, jak niegdyś Jim McGuigan określił część praktyki studiów kulturowych. Tkwienie na mieliźnie bezowocnej autoteliczności nie wydaje się ciekawszą perspektywą.

Ten wykład będzie o tym jak i dlaczego krytykujemy to, co każdego dnia uznajemy za kulturę. Zamiast na terminologicznych polemikach, prelegent skupi się na tym, co zostało skutecznie wyparte z naszych krytycznych rozważań. Będzie przekonywał, że antropologiczne myślenie może stanowić zaczyn  krytyki przekładającej się na pewną praktykę oporu. Polityczną, lecz daleką od powszechnej obecnie konfekcjonowanej kontestacji. Nawiąże m.in. do twórczości kilku muzyków, szemranych idei autonomistów, konserwatywnej i całkowicie jej przeciwnej wizji wspólnotowości inspirowanych jednak tymi samymi pismami.

MŁODA ANTROPOLOGIA jest przedsięwzięciem skierowanym do studentów oraz absolwentów, którzy chcieliby podzielić się swoimi inicjatywami badawczymi z szerszą publicznością oraz zaitresowanych problemami:  W  jakich kierunkach rozwija się współczesna antropologia i jakie są jej dzisiejsze odsłony? Jakie wątki interesują młodych badaczy, jakie szkoły i teorie okazują się najbardziej inspirujące w opisie dzisiejszej rzeczywistości kulturowej? Nieformalne spotkania w muzealnej kluboksięgarni Bílý Koníček, wzbogacone o multimedialne zaplecze, staną się pretekstem do zaprezentowania różnorodnych antropologicznych wątków i problemów, umożliwią wymianę poglądów, stworzenie mapy zainteresowań i inicjatyw badawczych młodej antropologii.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
ul. Kredytowa 1
26 kwietnia 2010 roku godz. 19.oo

Dodaj komentarz