• 2010-04-24

Fotograficzna Publikacja Roku 2009

19 maja 2010 roku podczas tegorocznej edycji Miesiąca Fotografii w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbędzie się finał konkursu na Fotograficzną Publikację Roku 2009. Do II edycji ogólnopolskiego konkursu Fotograficzna Publikacja Roku 2009 nadesłano ponad 90 tytułów od 68 wydawców. Do udziału zaproszono zarówno wydawców, uczelnie, stowarzyszenia, fundacje, galerie jak i samych autorów fotografii.

Zaproszenie

Zaproszenie

Laureaci I edycji FPR 2008 roku:

 • Fundacja Edukacji Wizualnej & Instytut Adama Mickiewicza (kategoria katalog),
 • Muzeum Powstania Warszawskiego (kategoria album),
 • G+JRBA Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa (kategoria technika),
 • TAiWPN Universitas (kategoria teoria / krytyka / historia),

Wszystkie zakwalifikowane i nagrodzone publikacje będą eksponowane podczas najważniejszych festiwali, targów branżowych i wydarzeń fotograficznych 2010/2011 (Warszawa, Łódź, Jarosław, Poznań, Wrocław). Pierwsza ekspozycja odbyła się podczas MTŁ Foto Wideo Film w Łodzi w dniach 25-27.03.2010. Obk książek konkursowych eksponowane będą autorskie publikacje Basi Sokołowskiej.

Nadesłane publikacje oceniane i prezenowane będą w kategoriach:

 1. ALBUM
 2. KATALOG
 3. KRYTYKA / ESTETYKA / HISTORIA
 4. TECHNIKA

Tak jak w I edycji FPR, organizatorzy przewidują prezentacje publikacji będących na etapie projektów. Wszyscy zainteresowani tym sposobem prezentacji swojej twórczości powinni skontaktować się z organizatorem w terminie określonym w regulaminie.

W zamyśle organizatora i partnerów, konkurs ma na celu promocję wydawców i autorów oraz zaprezentowanie jak najszerszemu gronu odbiorców najciekawszych publikacji promujących medium fotografii jako uniwersalnego i niezwykle sugestywnego środka wypowiedzi. Nagrody główne w poszczególnych kategoriach przyznawane są wyłącznie wydawcy (wyróżnienia w postaci dyplomów autorom i wydawcom).

W każdej kategorii przyznawana będzie nagroda główna oraz wyróżnienie. Pod uwagę będą brane walory świadczące o jakości merytorycznej, estetycznej i technologicznej. Tytuł musi być opublikowany w polskim wydawnictwie, w roku którego konkurs dotyczy.

Nagrodą jest statuetka autorstwa rzeźbiarza Sławomira Micka, dyplom, promocja tytułu.

Do jury zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk, związanych z szeroko pojętą sztuką wydawniczo-dziennikarską: wykładowcy uczelni artystycznych, autorytety ze świata sztuki, kultury i biznesu oraz przedstawiciele branżowych mediów.

Skład jury:

Lech Lechowicz (PWSFTViT), Andrzej Saj (Format), Dorota Łuczak (Arteon, UAM), Andrzej Nowakowski (TAiWPN Universitas), Marek Janczyk (MHF), Andrzej Palacz (Wydawca.com.pl), Marcin Grabowiecki (Fotopolis.pl), Jadwiga, Janusz, Paweł Tryzno (Muzeum Książki Artystycznej), Stasys Eidrigevičius (grafik, scenarzysta, fotograf), Agnieszka Gniotek (krytyk, kurator), Dariusz Firszt (Corbis.com), Łukasz Kacperczyk (dziennikarz), Krzysztof Makowski (Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna)

II. ZASADY ZGŁASZANIA PUBLIKACJI

 1. Każdy wydawca, juror lub autor może zgłosić dowolną liczbę tytułów – odnoszących się tematycznie do charakteru konkursu.
 2. Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie dwóch egzemplarzy wybranego tytułu z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
 3. Zwycięzca i nagrodzony w każdej kategorii, zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody lub zapewnienia osoby upoważnionej, która odbierze ją w jego imieniu podczas gali finałowej w terminie wyznaczonym przez organizatora.
 4. Zgłoszenia do II edycji przyjmowane są do 19.02.2010 i potwierdzane będą pisemnie lub mailowo przez organizatora.
 5. Informacje o nominowanych do nagrody tytułach zamieszczone zostaną na łamach nośników organizatora i partnerów konkursu w marcu 2010 r.
 6. Formularz zgłoszeniowy dostepny jest m.in. na stronach organizatora, oraz wysyłany będzie na życzenie wszystkim zainteresowanym.
 7. Finał konkursu będzie miał miejsce podczas MF w Krakowie 19.05.2010, godz. 19.00 w MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA (ul. M. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków).
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Zgłoszenia publikacji z wypełnionym formularzem i egzemplarzami należy nadsyłać pod adresem:

Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna (FPR 2009)
Ul. Józefitów 16
30-045 Kraków
e: krzysiek.makowskif5@gmail.com

Partnerzy FPR 2009: TAiWPN Universitas, Miesiąc Fotografii w Krakowie, MSiTJ Manggha

Patroni medialni: Format, Arteon, Fotopolis.pl, FineLife.pl, Artinfo.pl, O.pl, Foto, Wydawca.com.pl, Karnet.krakow.pl, Foto-Fashion.com, EventMapa.pl, Modernphoto.pl, Fotoclub.pl, Corbis, Fotoedytorzy.pl, RedakcjaPDF.pl

68 wydawców zakwalifikowanych do konkursu FPR 2009

Edition. Fototapeta, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, Atlas Sztuki Sp. z o.o., Negoist Sp. z o.o., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, AGORA S.A., Ośrodek Karta, Fundacja Pauza, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Klub i Wydawnictwo Lokator, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Wydawnictwo Żyznowski, Łódź Kaliska, DEMART S.A., EK PICTURES, Sonnar, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Oficyna Wydawnicza Kulawiak, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Studio Wydawnicze Arta Mirosław Graniec, Bayer Sp. z o.o., Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie, Wydawnictwo W.A.B. Sp. z o.o., Muzeum Regionalne Siedlce, ART+on, DA Rempex, Artemis, Abitania, Muzeum Powstania Warszawskiego, Wydawnictwo Kropka J.W. Śliwczyńscy, Zacheta Narodowa Galeria Sztuki, Helion S.A., Galaktyka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Stowarzyszenie 40000 Malarzy, Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, Instytut Historii Szuki, Uniwersytet Warszawski, Redakcja Muzeum Narodowego w Warszawie, Galeria Sztuki Wozownia, Fundacja Edukacji Wizualnej, Galeria FF, ŁDK, Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne, Galeria Piekary, Fotolotnia Katarzyna Sagatowska, Dom Kultury Klub 13 Muz, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie, Towarzystwo Przyjaciół ASP, Art NEW Media S.A., Galeria 87, Galeria Foto – Medium – Art, ŁTF, Urząd Miasta Łodzi, Galeria Promocji Młodych, Bałucki Ośrodek Kultury Rondo, Lubuskie Towarzystwo Fotogaficzne, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, PWSFTviT im. Leona Schillera, Adam Fleks, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ZPAF Okręg Świętokrzyski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Fine Grain Sp. z o.o., Neomedia

Dodaj komentarz