• 2010-04-23

Nadchodzi Silesius

Wrocławskie konkursy literackie odbywają się pod patronatem barokowego mistyka Anioła Ślązaka. W grudniu przyznawana jest Środkowoeuropejska Nagroda Literacka – Angelus, zaś wiosna to czas Silesiusa, czyli lauru w kategorii polskiej książki poetyckiej. Najbardziej prestiżowa nagroda w dziedzinie polskiej poezji w tym roku zostanie przyznana po raz trzeci.

Silesius - Wrocławska Nagroda Poetycka

Silesius - Wrocławska Nagroda Poetycka

Fundator Silesiusa, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej, Urząd Miejski Wrocławia, postawił sobie za cel rzecz trudną. W czasach, gdy społeczeństwo nie czyta poezji, a liryka jest medialnie niewidoczna, wrocławski konkurs przyciąga uwagę swoją skalą. Mając na celu promocję poezji i jej twórców, miasto przeznaczyło na uhonorowanie laureatów niebagatelną i najwyższą w Polsce sumę 170 tysięcy złotych. Zwycięzcy wyłaniani są w trzech kategoriach – mówi Jarosław Broda, dyrektor Wydziału Kultury i pomysłodawca przedsięwzięcia. Autor najlepszego debiutu otrzyma 20 tysięcy, najlepsza książka poetycka wyróżniona zostanie pięćdziesięcioma, zaś dla liryka docenionego za całokształt twórczości przeznaczono aż 100 tysięcy złotych. Nagrodzie pieniężnej towarzyszyć będzie statuetka autorstwa wrocławskiego rzeźbiarza Michała Staszczaka.

W konkursie udział biorą premiery literackie z roku poprzedniego, zgłoszone przez wydawców oraz członków jury. W 2010 roku tych pozycji jest aż 120, z czego 20 stanowią debiuty. To o wiele więcej, niż w poprzednich latach - stwierdza profesor Jacek Łukasiewicz, przewodniczący jury Silesiusa. W komisji przyznającej nagrodę zasiadają znani krytycy i teoretycy literatury: prof. Przemysław Czapliński, Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Joanna Sobolewska i prof. Marian Stala.

W latach poprzednich statuetkę Silesiusa za całokształt twórczości otrzymali Tadeusz Różewicz i Stanisław Barańczak. W tym roku wśród zgłoszonych książek odnaleźć można tomik Wisławy Szymborskiej Tutaj. Obok pierwszej damy polskiej poezji znalazły się zbiory tak uznanych poetów jak Julii Hatwig, czy Adama Zagajewskiego. Andrzej Sosnowski i Krystyna Miłobędzka tryumfowali w kategorii książka roku. W zeszłym roku, miały także miejsce udane debiuty Julii Szychowiak oraz Dariusza Basińskiego, znanego skądinąd założyciela kabaretu Mumio. To dzięki takim konkursom początkujący poeci, po pierwszej książce, mają szansę zaistnienia dla szerszej publiczności.

W ostatnich latach Wrocław stał się prawdziwym mecenasem kultury. Właśnie tutaj odbywają się dwa z najważniejszych polskich konkursów literackich. W stolicy Dolnego Śląska znalazło swoją przystań także Biuro Literackie, organizujące w kwietniu festiwal Port Wrocław, prawdziwe święto poezji.

Dodaj komentarz