• 2010-04-23

Dawid Czycz: o wadach

Od 10 kwietnia 2010 roku w Galerii Zderzak w Krakowie można oglądać wystawę Dawid Czycz: o wadach. Kuratorką wystawy jest Marta Tarabuła.

Dawid Czycz: o wadach

Dawid Czycz: o wadach

Jest to pierwsza wystawa indywidualna Dawida Czycza, na której można zobaczyć kilkanaście najnowszych obrazów olejnych artysty z okresu ostatnich miesięcy.

Dawid Czycz, urodzony w Krakowie, jest studentem malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka w krakowskiej ASP. Debiutował w Zderzaku udziałem w letniej wystawie zbiorowej Science&Fiction (2009). Brał również udział w wystawie Moon Hostel (2009). Mimo młodego wieku, jest malarzem o wyraźnie rozpoznawalnym stylu.

Dawid Czycz komentuje: O wadach – przewrotny tytuł wystawy wskazuje na świat owadów oraz wad ludzkich. Życie owadów jest odbiciem ludzkiego istnienia i odwrotnie. Owady organizują się w grupy, ale także bywają samotnikami, niektóre z nich są piękne, inne wzbudzają obrzydzenie, żyją zgodnie lub pasożytniczo. Świat insektów nieustannie wiąże się i przenika do świata ludzi.

Multiplikacja jak i przeskalowanie w moich obrazach zrywa bezpieczną barierę między widzem a obrazem, wciągając go w świat o wadach. Pierwszy cykl obrazów Dawida Czycza był właśnie związany z owadami, istotami społecznymi, których cechy i zachowania są dla autora analogiczne do ludzkich społeczeństw. Charakterystyczne dla twórczości artysty są parafrazy dzieł twórców dawnych. W obrazie Kopiec Czycz parafrazuje Wieżę Babel Pietera Bruegla, w obrazie Orka słynne dzieło Ferdynanda Ruszczyca, w Wyścigu szczurówTrojkę Józefa Chełmońskeigo.

Czycz chętnie i umiejętnie posługuje się parabolą. Trochę straszy, trochę śmieszy. Z jego obrazów wyłania się świat, w którym uwypuklona została mroczna strona rzeczy – niesamowite oblicze współczesności, o którym często się milczy. Jednakże podkreślona przez autora aura zagrożenia nie wywołuje poczucia beznadziejności, lecz skłania ku zadumie. Ironiczna refleksja nad społeczeństwem i światem, za którą kryje się ostrzeżenie memento mori oraz obraz człowieka jako istoty kruchej i zniszczalnej (Ecce Homo), są nowymi wartościami w młodym malarstwie polskim.

Dawid Czycz i Monika Chlebek to nowi egzystencjaliści, których cechuje głębokie zwątpienie w racjonalny obraz świata oraz ostrożna refleksja moralna.

Wystawa czynna od 10 kwietnia 2010

Dodaj komentarz