• 2010-04-22

Polsce obchody Światowego Dnia Książki

23 kwietnia 2010 roku odbędą się w Polsce obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, oficjalnie datę obchodów Dnia Książki ogłosiło w roku 1995 UNESCO i w tej chwili na całym globie w tym dniu promuje się czytelnictwo. W Polsce Światowy Dzień Książki zwyczajowo ma być dniem promocji książki i czytania.

W księgarniach, bibliotekach, szkołach i innych placówkach kulturalnych odbywają się liczne akcje i spotkania mające na celu podkreślenie wagi słowa pisanego. Przez cały tydzień księgarze, bibliotekarze i wydawcy zachęcają do czytania, inicjują rozmowy na temat praw autorskich, organizują konkursy plastyczne. Księgarze wychodzą z księgarń obdarowując różami przechodniów i zachęcając do włączenia się w obchody ŚDK. Odbywają się spotkania z dziećmi, na których prezentowane są książki z różnych wydawnictw, odczytywane są ich fragmenty, tłumaczone jest, jak powstaje książka, co to jest wydawnictwo i jak ważna jest ochrona praw autorskich. Nie brakuje również akcji rabatowych i promocyjnych, które zachęcać mają czytelników do czytania nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Jubileusz Samuela Orgelbranda (1810-1868)

W 2010 roku mija 200 lat od urodzin Samuela Orgelbranda, warszawskiego wydawcy, drukarza i księgarza – jednego z najznamienitszych XIX-wiecznych polskich wydawców. Samuel Orgelbrand – odkrywca Józefa Ignacego Kraszewskiego, był edytorem Encyklopedii Powszechnej, pierwszej nowożytnej encyklopedii w języku polskim nazywanej Encyklopedią Orgelbranda. Pierwszy tom liczącej 28 tomów edycji rozpoczął wydawać przed 150 laty – w roku 1859, a ukończył w roku 1868, wydawszy na to niebagatelną kwotę 120 tysięcy rubli.

Oprócz około pół tysiąca tytułów w języku polskim Samuel Orgelbrand wydał również blisko sto tytułów po hebrajsku, m.in. dwudziestotomowy, pierwszy w Polsce kompletny Talmud Babiloński, który sprzedawany było również poza granicami Kongresówki.

Orgelbrand wydawał również czasopisma, m.in. poczytne, doskonale redagowane czasopismo naukowo-literackie Biblioteka Warszawska; w roku 1842 założył pierwsze na ziemiach polskich czasopismo dla ludu, tygodnik Kmiotek prenumerowany przez gminy.

Komitet wystąpił do władz Warszawy z wnioskiem o nadanie nazwy Skwer Samuela Orgelbranda obszarowi na warszawskim Mariensztacie, między ulicami Mariensztat i Sowią, w sąsiedztwie ul. Bednarskiej, gdzie znajdowała się oficyna Orgelbranda. Rodzina Orgelbrandów zadeklarowała gotowość ufundowania tablicy pamiątkowej, na skwerze.

Nowa inicjatywa Polskiej Izby Książki

Polska Izba Książki realizuje projekt Moja pierwsza książka, którego celem jest promocja książek i czytelnictwa wśród dzieci w wieku 6+. W ramach projektu Polska Izba Książki planuje wydanie zbioru opowiadań zawierającego utwory literackie i informacyjne o tworzeniu książek, który ukaże się na początku września 2010, aby wraz z nowym rokiem szkolnym trafić do rąk uczniów najmłodszych klas.

Przeprowadzenie tej akcji stało się możliwe dzięki dotacji Instytutu Książki, pomocy sponsorów zapewniających korzystne warunki druku oraz życzliwości wydawców, którzy nieodpłatnie użyczyli licencji do opublikowania wybranych utworów.

Dodaj komentarz