• 2010-04-21

Psychologia i kultura – wykład Święty król w Laboratorium Dramatu

26 kwietnia 2010 roku o godzinie 19.00 w Laboratorium Dramatu w Warszawie odbędzie się  wykład dr Jerzego Tomasza Bąbla w cyklu Psychologia Fatum zatytułowany Święty król. Wykład podejmuje temat genezy monarchii i instytucji króla oraz sakralnej mocy, jaka jest wiązana z jego władzą.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną m.in. takie kwestie, jak zasady wyboru króla, jego śmierć w walce i śmierć rytualna, insygnia władzy, konflikty władców świeckich z władzą kapłańską, pochówek króla, grobowce królewskie, kult władców, klątwy nakładane na królów, król jako namiestnik Boga na ziemi i Bóg jako król. Ciekawym motywem jest sakralizacja śmierci królewskiej oraz brak świętych królów w historii Polski, choć mają ich kraje ościenne.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu Psychologia Fatum, który stanowi próbę pokazania związków między psyche a kulturą. Psychologiczna rekonstrukcja historii, wierzeń, symboli, mitów, rytuałów świeckich i religijnych pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego człowiek jest istota szczególną, zdolną naśladować samego Stwórcę w aktach twórczych (budowa świątyń, zakładanie bibliotek i uniwersytetów, literatura) i zdolną utożsamiać się z demonami, które każą siać zniszczenie i cierpienie (wojny krzyżowe, inkwizycja, masowe mordy ludzi chorych psychicznie, terroryzm).

26 kwietnia 2010, godzina 19.00
Laboratorium Dramatu ul. Olesińska 21, Warszawa

Dodaj komentarz