• 2010-04-20

X Dni Tischnerowskie w Krakowie

W dniach od 21 do 24 kwietnia 2010 roku w Krakowie odbędą się X Dni Tischnerowskie. Na dziesiąte, jubileuszowe Dni Tischnerowskie przyjadą do Krakowa jedni z najwybitniejszych współczesnych filozofów ks. prof. Tomáš Halík i prof. Charles Taylor. W cyklu Colloquia Tischneriana ks. prof. Halík wygłosi wykład Solidarność pielgrzymówchrześcijaństwo na dziedzińcu pogan, a kanadyjski filozof Charles Taylor weźmie udział w międzynarodowej sesji naukowej  Świat i wiara w godzinie przełomu oraz wspólnie z ks. Halikiem w Jaskini Filozofów.

materiały promocyjne organizatora

materiały promocyjne organizatora

Podczas X Dni spotkać też będzie można osoby, dzięki którym idee dialogu i solidarności zaistniały w konkretnych dziełach. Po raz kolejny wręczona zostanie Nagroda Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, przyznawana w trzech kategoriach: myślenia według wartości, nieszczęsny dar wolności oraz polski kształt dialogu. Nie zabraknie wydarzeń artystycznych: zwieńczeniem Dni będzie multimedialny spektakl Poeci Tischnera, pokazujący związki księdza profesora z literaturą oraz jego poetyckie inspiracje.

Po raz drugi na scenie im. Stanisława Wyspiańskiego krakowskiej PWST odbędzie się głośne czytanie eseju ks. Tischnera Wiara w godzinie przełomu, w wykonaniu Jacka Romanowskiego i studentów krakowskiej szkoły teatralnej. Wśród licznych wydarzeń X Dni niezwykle interesująco zapowiada się również organizowana wspólnie z Fundacją Tygodnika Powszechnego Lekcja czytania dla licealistów, podczas której Wojciech Bonowicz będzie rozmawiał z młodzieżą o eseju ks. Tischnera Chochoł sarmackiej melancholii. W ramach projektu Tischner na murach – realizowanego z poetą Michałem Zabłockim – na ścianie kamienicy przy ul. Brackiej będą wyświetlane myśli księdza profesora.

X Dni Tischnerowskie
21-24 kwietnia w Krakowie

Dodaj komentarz