• 2010-04-20

Krakowskie Reminiscencje Teatralne

W dniach od 22 do 25 kwietnia 2010 w Krakowie odbędzie się 35. edycja Krakowskich Reminiscencji Teatralnych. Zaproszenie do udziału w 35. KRT przyjął Wojtek Ziemilski – reżyser teatralny oraz artysta wizualny, tworzący prace na pograniczu teatru, sztuk plastycznych i choreografii.

Spektakl prezentowany na fesiwalu Mała narracja to szczególne dzieło, łączące w sobie wiele form artystycznego wyrazu: taniec, sztukę wideo, wykład oraz spektakl teatralny. Mała narracja powstała, gdy Ziemilski dowiedział się o ujawnieniu przez IPN informacji, że dziadek artysty, hr. Wojciech Dzieduszycki, był przez długie lata tajnym współpracownikiem służb PRL-owskiego wywiadu. Ziemilski, dla którego ta wiadomość była szokiem, zdecydował się na zrobienie spektaklu opowiadającego o tym zdarzeniu.

W pierwszym rzędzie wypowiedź performera dotyczy pamięci zmarłego krewnego. Ziemilski stawia pytanie o naturę wspomnień, próbując przywołać postać hrabiego Dzieduszyckiego poprzez bolesne przypominanie właściwych mu drobnych gestów oraz charakterystycznych ruchów. Wykład dotyczy zatem ciała potraktowanego jako pierwsza, fundamentalna materia wspomnień. Przedmiotem uwagi staje się intymna sfera osobistej pamięci. Ale Mała narracja to także gęsty od cytatów z pism Wittgensteina wykład o języku. Ziemilski zastanawia się nad procesem konstruowania narracji historycznych i pyta o możliwe interpretacje przeszłych wydarzeń. Pamięć indywidualna zostaje skonfrontowana z wersją przeszłości, jaka wyłania się z artykułu pracowników IPN-u. Spektakl wyrósł z fundamentalnej niezgody na oficjalne, dyktowane przez państwowe instytucje wersje dziejów, które łatwo poddają się manipulacji i często stają się przedmiotem brutalnej, politycznej walki.

Programowi teatralnemu 35. Reminiscencji towarzyszyć będzie koncert zespołu Napszykłat (NP). Grupa ta, choć zaczynała artystyczną podróż w okolicach klasycznego hip-hopu, stanowi najzupełniej wyjątkowe zjawisko na polskiej scenie muzycznej.Dokonań artystów z Poznania nie da się łatwo sklasyfikować. Poszukiwania własnej tożsamości skłoniły NP do poszerzenia formuły hip-hopu, który w ich wykonaniu… przestaje być hip-hopem.Syntetyczne beaty łączą się z ciężkimi uderzeniami perkusji, stanowiąc doskonałe uzupełnienie subtelnych, oryginalnych tekstów, utrzymanych w surrealistycznym klimacie.

Krakowskie Reminiscencje Teatralne
22-25 kwietnia 2010 roku w Krakowie

Dodaj komentarz