• 2010-04-19

The Dump – recycling myśli w CSW Łaźnia

24 kwietnia 2010 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku odbędzie się wernisaż projektu artystycznego The Dump – recycling myśli. Projekt stawia pytania kluczowe dla sztuki współczesnej – rolę artysty, dzieła, odbiorcy. Do udziału zaproszonych zostało 9 artystów z Polski, Wielkiej Brytanii, Słowenii.

Dave Ball, kadr z video

Dave Ball, kadr z video

The Dump.net to pomysł francuskiego artysty i teoretyka Maurice Benayoun. Krótko opisać go można jako śmietnisko/skład myśli. Ma on formę internetowego blogu, na którym znajdują się koncepty prac w formie teoretycznej, hipotecznej, pomysły zbyt skomplikowane do realizacji, nie do końca zdefiniowane, przelotne idee rodzące się codziennie w umyśle artysty.

The Dump.net to swoisty recycling myśli, nie koniec lecz początek czegoś, co dzięki internetowemu blogowi może zaistnieć, ulec materializacji. W świecie, gdzie pomysły są najważniejsze, artysta udostępnia strumień swojej twórczej wyobraźni innym. Po co produkować nowe idee, kiedy można wykorzystać już istniejące? To pytanie tkwi w internetowym blogu Benayoun immanentnie. Żyjemy w czasach wielkiego cytatu, recyclingu starych trendów, nieustannych interpretacji i powtórzeń. Oryginał rodzi kopię, która jako oryginał jest interpretowana. Proces ten, dzięki internetowi i powszechnej dostępności mediów, zachodzi nieustannie.

Idea wystawy The Dump – recycling myśli nie jest niczym nowym, zawarta jest w samym projekcie. To jedynie interpretacja idei Maurica Benayoun. The Dump.net jest interaktywny – otwarty dla użytkowników. Każdy (artysta, kurator) może myśli w nim zawarte wykorzystać – zrealizować, zinterpretować po swojemu. W punkcie Instance na stronie przeczytać można, iż wszystkie zgromadzone w śmietnisku idee są rodzajem partytury, która może być dowolnie zinterpretowana przez wykonawcę.

The Dump – recycling myśli jest rodzajem eksperymentu, jego konstrukcja kojarzyć się może z internetowy forum. Zaproszeni do projektu artyści poproszeni zostaną o zrealizowanie projektów wybranych ze śmietniska. Jakie są reguły gry? Zaproszeni artyści powinni zgłębić internetowy blog w poszukiwaniu inspiracji do tworzenia własnych prac. Od nich zależy, czy podążą za wskazówkami artysty, czy na ich bazie stworzą swoje własne prace. Konsultacje z Mauricem Benayoun nie są wymagane, choć możliwe. Rola twórcy konceptów ograniczona zostaje do funkcji wytwórcy myśli, idei. Autor znika, ukryty po drugiej stronie łącza. Jego blog to rodzaj bazy danych, źródła otwartego dla innych.

Artyści: Dave Ball, Vesna Bukovec, Agnieszka Chojnacka, Łukasz Jastrubczak, Agnieszka Kurant, Łukasz Ogórek, Tom Milnes, Kama Sokolnicka, Metka Zupanič

The Dump – recycling myśli – project artystyczny
24 kwietnia 2010 roku do 30 maja 2010 roku
Wernisaż: 24 kwietnia 2010 roku, godz. 18.00

Kuratorka: Agnieszka Kulazińska
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Ul. Jaskółcza 1, Gdańsk

Dodaj komentarz