• 2010-04-19

Pokaz filmu Uwaga!…malarstwo w Muzeum Narodowym w Krakowie

21 kwietnia 2010 roku o godz. 18.30 w Gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbędzie się pokaz filmu Uwaga!…malarstwo w realizacji Mieczysława Waśkowskiego i Antoniego Nurzyńskiego. Organizatorami pokazu są  Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.

Odnaleziony po latach legendarny film o malarstwie T. Kantora Uwaga! … malarstwo zrealizowany został w 1957 roku przez studentów V roku Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi – Mieczysława Waśkowskiego i Antoniego Nurzyńskiego, przy współpracy Tadeusza Kantora oraz Adama Kaczyńskiego, autora muzyki.

Jeden z pierwszych pokazów filmu odbył się podczas II Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1957 roku. Ówczesna prasa pisała m.in:

Na ekranie kłębią się barwne plamy, walczą ze sobą, wybuchają i giną, by znów z zupełnej szarości wytrysnąć wspaniałą gamą kolorów. Zafascynowani widzowie przeżywają barwne stwarzanie świata. (…) Mieczysław Waśkowski i Antoni Nurzyński postanowili ożywić taszyzm, dać mu czwarty wymiar: czas i ruch.(…) Coraz jaśniej widać było, że możliwości kombinacji barwnych są nieskończone. Szczególnie kiedy przyjechał z Krakowa zaproszony do współpracy Tadeusz Kantor, papież ruchu taszystowskiego w Polsce. (…) Jak ogólnie zaklasyfikować ten arcyciekawy eksperyment z punktu widzenia estetyki? Faktem jest, że w dotychczasowych kryteriach patrzenia na obraz nie mieści się zupełnie. [J. K. Malkiewicz, Kolorowy eksperyment, Ekran, 1957, nr 5]

Film prezentowany był ponownie rok później na I Międzynarodowym Konkursie Filmów o Sztuce podczas XXIX Biennale w Wenecji, gdzie otrzymał wyróżnienie oraz prawdopodobnie po raz ostatni, w 1974 roku w Warszawie, na pokazie zorganizowanym przez Galerię Foksal. Potem ślad po nim zaginął.

Wieloletnie kwerendy prowadzone w polskich archiwach filmowych nie przyniosły rezultatu. W styczniu 2010 roku, podczas przeszukiwania archiwum ASAC Biennale di Venezia film odnalazła Natalia Zarzecka. Dzięki temu, że film otrzymał wyróżnienie na towarzyszącym weneckiemu biennale I Konkursie Filmów o Sztuce w 1958 roku, jego kopia zachowała się w tamtejszym archiwum.

W 2010 roku upływa dwadzieścia lat od śmierci Tadeusza Kantora i dziewięćdziesiąt pięć od jego urodzin; na ten rok przypada też szereg innych ważnych dat związanych z jego teatrem, m.in. pięćdziesiąta piąta rocznica założenia Teatru Cricot 2 oraz rocznice powstania przedstawień: trzydziesta piąta Umarłej klasy, trzydziesta Wielopola, Wielopola i dwudziesta piąta Niech sczezną artyści.

Pokaz w Muzeum Narodowym jest zorganizowany z okazji uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod nową siedzibę Cricoteki – Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 4, który odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.

Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, al. 3 Maja 1, sala Pod Kozami
21 kwietnia 2010 roku, godz. 18.30

Dodaj komentarz