• 2010-04-10

Sztuka interaktywna – dylematy i kontrowersje

W czwartek 15 kwietnia 2010 roku o godz. 18.00 w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie odbędzie się wykład Ryszarda Kluszczyńskiego zatytułowany Sztuka interaktywna – dylematy i kontrowersje. Wykład dotyczył będzie problematyki podejmowanej przez Ryszarda Kluszczyńskiego w niedawno opublikowanej książce Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu.

Ryszard Kluszczyński, Sztuka interaktywana (źródło: materiały prasowe)

Ryszard Kluszczyński, Sztuka interaktywana (źródło: materiały prasowe)

Książka ta przynosi kompleksową analizę fenomenu sztuki interaktywnej. Autor podejmuje w niej próbę odpowiedzi na podstawowe pytania: Kiedy mamy do czynienia ze sztuką interaktywną? Jakie kształty ona przyjmuje? Jak powinniśmy ją badać? Pokazuje jej źródła i konteksty. Analizuje różne koncepcje interaktywności i sztuki interaktywnej, poddaje dyskusji modele proponowane dla jej interpretacji. Przedstawia również własną koncepcję sztuki interaktywnej oraz prezentuje jej strategie.

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński:

W książce Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu autor – jeden z najwybitniejszych znawców sztuki multimedialnej w Polsce – porusza kluczowe kwestie nie tylko estetyki przekazów multimedialnych, ale również diagnoz szeroko pojętej cyberkultury. Podkreśla, że obecnie sztuka nie ogranicza się tylko do wymiaru artystycznego (…) ma bowiem istotny wpływ na procesy diagnozowania zachowań społecznych w kontekście szerokiego funkcjonowania nowych mediów. Poszczególne części publikacji tworzą swoiste spektrum ważnych punktów odniesienia, które pomagają nam zrozumieć przemiany dokonujące się w obrębie współczesnej kultury.

Ryszard W. Kluszczyński, profesor, krytyk, kurator sztuki mediów. W Uniwersytecie Łódzkim kieruje Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej. Profesor ASP w Łodzi. Autor wielu książek, m.in. Film – sztuka Wielkiej Awangardy (1990), Awangarda. Rozważania teoretyczne (1997), Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce (1998), Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej (1999, 2002), Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów (2001, 2002).

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa

Dodaj komentarz