Mandala Performance Festival

W dniach od 24 do 25 kwietnia 2010 roku odbędzie się we Wrocławiu 6. edycja Mandala Performance Festival. Celem projektu jest wielowątkowa prezentacja sztuki tańca współczesnego i performance. Podczas festiwalu wystąpią artyści, których twórczość w istotny sposób wpłynęła na wizerunek współczesnej sztuki europejskiej. Spróbują oni nawiązać dialog między słowem, ruchem, muzyką i obrazem.

Różnorodność prezentowanych artystów jest kluczowym elementem projektu. Tworzenie w rozmaitych warunkach, indywidualne zainteresowania tematyką, estetyką, podejściem do procesu twórczego, odgrywają ważną rolę w pracy artystów. Dlatego projekt ten zawiera również aspekt edukacyjny- otwiera na różne formy współczesnej sztuki i prowokuje do dyskusji. Sztuka tańca, performance znoszą sztampowość oraz powtarzalność teatru i sztuk plastycznych.

Twórcy przedstawień prezentowanych podczas festiwalu, starają się również wyznaczyć i zbadać nowe horyzonty w sztuce. Ruch, taniec, cielesność są elementami składowymi ich projektów. Artyści wypowiadają się poprzez taniec, taniec otwarty na inne dziedziny sztuki. Ostatecznie afabularność wątków, literackie i filozoficzne inspiracje, swoista autotematyczność, współobecność muzyki i słowa, eksperymenty formalne, stanowią o interdyscyplinarności spektakli.

Celem twórców Mandala Performance Festival jest wykreowanie wydarzenia artystycznego, na trwałe wpisującego się w kulturalną mapę Wrocławia. Oczekujemy, że doświadczenia wyniesione ze spotkań z artystami pomogą widzom dokonać ciekawych obserwacji, które staną się impulsem do wprowadzania zmian w ich życiu i odkrycia jak istotny jest kontakt z drugim człowiekiem.

Mandala Performance Festival 2010 zrealizowany jest przy wsparciu Szwajcarskiej fundacji dla kultury Pro Helvetia, Ambasady Belgii.

Program wydarzeń:

Sobota, 24 kwietnia 2010 roku
Godz.19.00 / Sławek Bendrat – pinku chirashi / Kenneth Flak – God Studies #3

Niedziela, 25 kwietnia 2010 roku
Godz. 18.00 / Ryuzo Fukuhara, Martina.F.Stirn – Gravity of the Reveries
Godz.19.15 / Delgado Fuchs – Manteau long

6. edycja MANDALA PERFORMANCE FESTIVAL
24 kwietnia do 25 kwietnia 2010 roku
Centrum Sztuki Impart, Wrocław

Dodaj komentarz