• 2010-04-02

Tadeusz Król – Formy tracone

7 kwietnia 2010 roku o godz. 18.30 w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej odbędzie się wernisaż wystawy Tadeusza Króla pt.: Formy tracone. Wystawę tworzą obrazy i grafiki bielskiego artysty powstałe w ciągu trzech ostatnich lat. Za pomocą metaforycznych scen figuratywnych i pozornie dekoracyjnej formy autor podejmuje w nich próbę plastycznego opisu losu człowieka, który nie może pogodzić się z rozpadem i zanikiem otaczającego go świata.

Tadeusz Król, Makatka 1, 2009, akryl, 120x120 cm

Tadeusz Król, Makatka 1, 2009, akryl, 120x120 cm

Artystyczną medytację nad nieustannie doświadczanym w naszym życiu przemijaniem oraz konsekwentną obserwację form traconych, które w różnej postaci spotykamy w przemijającym świecie, upatruje w twórczości Tadeusza Króla Marek Rembierz, autor wstępu do katalogu wystawy. – Niemożliwością bowiem okazuje się w ludzkim świecie zachowanie czegoś na trwałe. Obrazy Króla wyraziście ukazują, że tym bardziej boleśnie odczuwamy destrukcyjne skutki przemijania i „tracenia formy”, im bardziej pragniemy trwałości dla tego, co dla nas cenne – pisze Marek Rembierz.

Urodzony w 1960 roku w Końskich Tadeusz Król studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Wejmana otrzymał w 1986 roku. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki (1995/1996), laureatem wielu nagród w konkursach malarskich oraz graficznych, m.in.: wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (1988), Grand Prix na IV Internationale Graphic Biennale w Lubinie (1989); Grand Prix w Bharat Bhavan Graphic Biennale w Bhopal (Indie, 1995). W 2007 roku został wyróżniony w 38. Biennale Malarstwa Bielska Jesień przez miesięcznik Sztuka.pl.

Tadeusz Król, Makatka 1, 2009, akryl, 120x120 cm

Tadeusz Król, Makatka 1, 2009, akryl, 120x120 cm

Zajmuje się grafiką warsztatową, plakatem i malarstwem. Jest autorem książki Nauka malowania, wydanej w 2009 roku przez Wydawnictwo Szkolne PWN. Od 1996 roku jest nauczycielem przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.

Kuratorem wystawy jest Andrzej Fogtt.

Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11
Wystawa trwa: 08.04.2010 r. – 03.05.2010 r. (górna sala)
Wernisaż: 07.04.2010 r., godz. 18.30 (wstęp za zaproszeniami)
W wystawie uczestniczą: Tadeusz Król

Dodaj komentarz