• 2010-04-01

Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie

Od 16 do 18 kwietnia 2010 roku odbędą się w Lublinie Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Są to konkursy tematyczne związane z dorobkiem literackim Ukrainy i Polski. Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa są finałem dwóch lustrzanych konkursów recytatorskich: Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie.

Logo Polsko - Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa

Logo Polsko - Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa

Oba te konkursy tematycznie związane są z dorobkiem literackim Ukrainy i Polski, służą propagowaniu kultury żywego słowa oraz umacnianiu więzi między narodem polskim i ukraińskim, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa miast Lublina i Łucka.

W PU SMS wezmą udział przedstawiciele Lubelszczyzny (laureaci Turnieju Wojewódzkiego), recytatorzy z całej Polski (eliminacje wojewódzkie lub kwalifikacja na podstawie dotychczasowych dokonań artystycznych) oraz reprezentanci zachodniej Ukrainy (laureaci Konkursu odbywającego się w Łucku).

Uczestnicy prezentują się w trzech kategoriach:

  • Recytacji
  • Wywiedzione ze Słowa
  • Poezja Śpiewana

Prezentacje odbywają się w dwóch językach do wyboru – ukraińskim i polskim.

Tegoroczną, trzecią edycję wydarzenia uświetni obecność jednej z najpopularniejszych ukraińskich literatek – Marii Matios. W Jury zasiądzie między innymi Grażyna Matyszkiewicz – wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie.

W programie m.in. otwarte warsztaty z trudnej sztuki Wywiedzionego ze Słowa oraz występ ukraińskiego zespołu Rodyna podczas Koncertu Galowego.

Miejsca wydarzeń odbywających się w ramach PU SMS:

  • sala Rady Wydziału Humanistycznego, Nowy Humanik, pawilon B, parter,
  • pl.M.C.Skłodowskiej 4A
  • Studio Nagrań Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2

Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, Lublin
Organizator – Centrum Kultury w Lublinie

Dodaj komentarz