• 2010-03-30

Sen cienia – Janusz Leśniak

10 kwietnia 2010 roku o godz. 17.00 w Galerii Sztuki Najnowszej w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się wernisaż wystawy Janusza Leśniaka Sen cienia. Po wernisażu odbędzie się oprowadzanie po wystawie przez artystę i Andrzeja Saja – krytyka sztuki, redaktora naczelnego pisma Format i wykładowcę ASP we Wrocławiu.

Fot. Janusz Leśniak

Fot. Janusz Leśniak

Janusz Leśniak – to indywidualność polskiej fotografii, który konsekwentnie, niemal od początków swej artystycznej aktywności (lata 70.), preferuje rodzaj pogłębionej psychologicznie twórczości, oddającej jego subiektywny stosunek do otoczenia i miejsca w nim autora wykonywanych zdjęć. Z tym, że wychodząc od tzw. czystej, bezpośredniej fotografii przyrody i wybranych wnętrz, Leśniak niejako wprojektowuje w tę przestrzeń swój cień, bądź cienie osób towarzyszących mu w akcie fotografowania, a faktycznie wychwytuje ślady cieni powstające w efekcie słonecznego promieniowania.

Fot. Janusz Leśniak

Fot. Janusz Leśniak

Tym jednakże, niemal autoportretowym zabiegiem rejestracji własnego cienia w fotograficznym obrazie, artysta stworzył rodzaj wyjątkowego i konsekwentnie od lat kontynuowanego pamiętnika obecności w sztuce. Dokonał tym samym, poprzez fotografię (i w fotografii), świadomie porządkowanego, ale również zawierzonego przypadkom zdarzeń i oświetleń, artystycznego zapisu własnego życia. Uczynił to niejako w imieniu cienia – a więc w odniesieniu do tego symbolicznego i wieloznacznego znaku ludzkiej kondycji duchowej. Dlatego cykle jego plenerowych  natur i tajemniczych wnętrz dopełnia aktualnie cykl, wyrafinowanych ideowo i technicznie, fotograficznych Mandali. Prace Leśniaka, perfekcyjne warsztatowo oraz twórczo korespondujące z najciekawszymi dokonaniami fotografii amerykańskiej i czeskiej, znalazły się więc w kolekcjach wielu prominentnych instytucji zbierających fotografie w USA, Kanadzie i wielu krajach Europy.
Andrzej Saj

Galeria Sztuki Najnowszej
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wielkopolski
Wystawa czynna do 5 maja 2010 r.

Dodaj komentarz