• 2010-03-29

Warsztaty: Jazz nad Kamienną

9 kwietnia 2010 roku w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczną się warsztaty muzyczne, które odbywają się w ramach partnerskiego projektu edukacyjnego Jazz nad Kamienną dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem warsztatów jest aktywizacja zachowań twórczych oraz rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności. Projekt edukacyjny Jazz nad Kamienną, który w perspektywie przybierze formę Akademii Sztuki Jazzowej, ma za zadanie popularyzowanie muzyki jazzowej oraz rozwijanie umiejętności i wrażliwości muzycznej wśród młodzieży.

Jazz nad Kamienną to nowatorskie w formie przedsięwzięcie w sferze edukacji pozaformalnej, adresowane do młodych adeptów sztuki jazzowej, zainteresowanych podniesieniem umiejętności warsztatowych. W trzech współpracujących ze sobą ośrodkach kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej odbędą się warsztaty muzyczne w klasach poszczególnych instrumentów: gitara, fortepian, perkusja, gitara basowa, wokal i instrumenty dęte (trąbka, saksofon, puzon) z udziałem wysokiej klasy wykładowców akademii muzycznych.

Dodatkową formą edukacji muzycznej będą różnorodne działania: wykład na temat historii jazzu, harmonii, kształcenia słuchu i instrumentacji, filmy ilustrowane muzyką jazzową, warsztaty fotograficzne, wystawa fotografii inspirowanej jazzem, warsztaty tańca jazzowego.

Rozwijanie zainteresowań muzyką jazzową i rozrywkową jest ważną alternatywą wobec programu nauczania szkół muzycznych. Warsztaty dają przede wszystkim młodym ludziom szansę na znalezienie swego miejsca w środowisku artystycznym i stanowią element edukacji pozaformalnej. Proponowane przedsięwzięcie, dzięki swej atrakcyjnej formule oraz wysokiemu poziomowi pracy wybitnych pedagogów – artystów, zdobędzie uznanie i zainteresowanie wśród uczestników, a także obserwatorów.

Ważnym elementem warsztatów jest praca w zespołach, a udział w nich zachęci do muzykowania w różnych składach instrumentalnych (jam session), a także do pracy nad interpretacją standardów i własnych utworów. Zajęcia prowadzone będą wielofazowo, stanowiąc połączenie teorii z praktyką. Rolą warsztatów jest uwrażliwienie na różne brzmienia muzyki, na jej nieustające piękno. Bezpośredni kontakt z profesjonalnymi muzykami stanowić będzie przyjazny bodziec w zrozumieniu jej przekazu. Warsztaty to okazja do poznania klimatu, jaki towarzyszył odkrywaniu muzyki jazzowej w latach 50-tych. Uczestnicy biorący w nich udział będą udoskonalać swój warsztat poprzez fachowe porady dotyczące eksploatacji i konserwacji instrumentów, praktyczną pomoc w zakupie instrumentów i zdobywania wiedzy na temat historii jazzu, skal jazzowych, bluesowych, pentatoniki oraz budowy akordów.

Poszerzeniem oferty warsztatów dla młodych muzyków będą warsztaty tańca jazzowego, adresowane do młodzieży zamieszkującej trzy współpracujące ze sobą miasta, mające na celu nie tylko wyzwolić pozytywną energię, a także rozwinąć koordynację ruchową i wrażliwość na różne elementy w muzyce i przestrzeni.

Dodatkowym elementem edukacyjnym projektu będzie przygotowanie wystawy fotografii inspirowanej muzyką improwizowaną. Pasjonaci fotografii, działający w sekcjach i klubach fotograficznych w każdym z miast (Ostrowiec Świętokrzyski – Fotoklub Galeria MCK, Starachowice – Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne, Skarżysko-Kamienna – Grupa Fotograficzna ZOOM) oraz zainteresowani mieszkańcy w każdym z miast będą mieli za zadanie stworzyć swój obraz muzyki na kliszy fotograficznej i przetworzyć używając nowoczesnych środków zapisu (multimedia). Działania te zostaną poprzedzone warsztatami fotograficznymi. Najlepsze fotografie zostaną wybrane i wydane w specjalnym albumie. Wystawa, będąca owocem warsztatów, będzie eksponowana w galeriach fotografii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Skarżysku – Kamiennej.

Szerokiej publiczności proponujemy udział w projekcjach filmów ilustrowanych muzyką jazzową, stworzoną przez gigantów jazzu – np. Miles Davis, Krzysztof Komeda (Windą na szafot, Round Midnight, Nóż w wodzie, Rosemary’s Baby).

Wszechstronny rozwój adeptów programu Jazz nad Kamienną potwierdzony zostanie specjalnym dyplomem.

Funkcjonująca od marca 2010 roku strona internetowa będzie stanowić forum wymiany myśli, poglądów i informacji osób pasjonujących się jazzem, a także tych, którzy poszukują inspiracji muzycznych poza nurtem kultury popularnej. W zamierzeniu organizatorów projektu, docelowo portal skupi społeczność muzyczną, która będzie go w przyszłości aktywnie współtworzyć.

Partnerami realizującymi projekt Jazz nad Kamienną są: Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach oraz Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku – Kamiennej.

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej projektu.

Miejskie Centrum Kultury
Siennieńska 54
Ostrowiec Świętokrzyski

Dodaj komentarz