• 2010-03-29

ETNODIZAJN FESTIWAL 2010

W dniach od 6 do 23 maja 2010 roku w Krakowie potrwa Rzecz Małopolska. Etnodizajn festiwal 2010. Projekt festiwalowy zainaugurowany został przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie w 2009 roku. Projekt realizowany jest w połowie ze środków Unii Europejskiej (Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 -2013). Ma on zwrócić uwagę na relacje pomiędzy etnografią a sztuką użytkową. W ramach tegorocznej edycji festiwalu zorganizowane zostaną dwie ekspozycje mające charakter akcji plenerowych: Wolnica, Wolność, Wyobraźnia, odbywająca się na pl. Wolnica w Krakowie oraz Park doświadczeń kulturowych, mająca miejsce na Bulwarach Wiślanych, a ponadto wydarzenia towarzyszące – targi etnodizajnu oraz warsztaty.

Festiwal Rzecz Małopolska. Etnodizajn festiwal ma zwrócić uwagę na związki istniejące od przeszło wieku między etnografią a dizajnem oraz na ich współczesne relacje. W ramach tego dwuletniego projektu zostaną zorganizowane wystawy, akcje plenerowe, targi etnodizajnerskie oraz konferencje. Wszystkie przedsięwzięcia będą zadawały pytania o cel i motywacje, jakie towarzyszyły i towarzyszą powstawaniu przedmiotów etnodizajnerskich. Komu i do czego służą, oraz w jakim stopniu stanowią zwierciadło naszej kultury? Czy popularne nie tylko w polskim, ale i europejskim wzornictwie nawiązania do dziedzictwa kulturowego są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku? Estetyzacją życia codziennego? Próbą samookreślania się w dobie powszechnego uwalniania się znaczeń od kontekstu? Jeszcze czymś innym?

Program Etnodizajn festiwal 2010

→ WYSTAWY

Od 6 do 23 maja / Rzecz Małopolska. Park doświadczeń kulturowych / Bulwary Wiślane w Krakowie (Bulwar Poleski)
Kurator: Olaf Cirut

Od 6 do 18 maja, godz. 11.00-20.00 / Wolnica, Wolność, Wyobraźnia / Pl. Wolnica w Krakowie
Kuratorka: Anna Zabdyrska

Projektanci zaproszeni do udziału w wystawie:

  • Anna Komorowska (pracownia k.)
  • Bartosz Mucha (Poor Design)
  • Dominik Lisik
  • Jan Kallwejt
  • Karolina Pięch
  • Katarzyna Herman-Janiec
  • Marta Rowińska i Lech Rowiński (Beton)
  • Sebastian Łowkis, Alex Schwarz, Szymon Sławiec (Lasek Concept)

→ TARGI ETNODIZAJNU

Od 14 do 16 maja 2010, 11.00-18.00 / ul. Centralna 41a, siedziba Targów w Krakowie
Targi etnodizajnu to nowa formuła targów mająca charakter remanentu wzorniczego rynku w zakresie produktów inspirowanych tradycją, naturą i kulturą.

Celem targów jest podsumowanie dotychczasowych i rozpoznanie nowych trendów, jakie w polskim dizajnie wyznacza zainteresowanie projektantów tematyką etno – tradycyjnym zdobnictwem, technikami rękodzielniczymi, naturalnymi materiałami, ale i mniej dosłownymi odniesieniami do treści lokalnych, które przekładają się na wykorzystanie nowych technologii czy innowacyjnych materiałów.

→ WARSZTATY

Od 8 do 9 maja / Pl. Wolnica w Krakowie

Podczas Festiwalu Etnodizajnu odbędą się warsztaty i spotkania z projektantami zaproszonymi przez Annę Zabdyrską do udziału w wystawie WOLNOŚĆ, WOLNICA, WYOBRAŹNIA. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję porozmawiać z projektantami o obszarach ich inspiracji. Zastanowią się wspólnie nad możliwością funkcjonowania na co dzień w alternatywnym świecie rzeczy etnodizajnerskich. Będą mieli także okazję do samodzielnego wykonania projektów pod okiem profesjonalistów.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
6-23 maja 2010, Kraków

MIEJSCE WYDARZEŃ FESTIWALOWYCH:
1. Plac Wolnica w Krakowie (przy budynku Muzeum Etnograficznego w Krakowie)
2. Bulwary Wiślane (Bulwar Poleski)

Dodaj komentarz