• 2010-03-20

Struktura miejsca. 10-lecie Nizio Design International

Do 25 kwietnia 2010 roku w Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę pt. Struktura miejsca. 10-lecie Nizio Design International.

Muzeum Współczesne we Wrocławiu, Nizio Design

Muzeum Współczesne we Wrocławiu, Nizio Design

18 marca 2010 roku przypada dziesiąta rocznica rozpoczęcia działalności przez warszawskie studio Nizio Design International, jedno z pierwszych polskich biur architektonicznych, wychodzących naprzeciw potrzebom nowoczesnego muzealnictwa. Ekspozycja ukazuje szerokie spektrum dorobku NDI: projekty adaptacji dawnych obiektów przemysłowych, aranżacji stałych i czasowych ekspozycji muzealnych, parków rekreacyjnych, architektury użytkowej czy architektury usytuowanej w przestrzeni publicznej miasta. Przedstawione projekty (zrealizowane bądź wciąż będące w fazie opracowywania) ukazują wyjątkową rolę historii i pamięci jako nieodzownych komponentów historycznej narracji wnętrz i brył. Zaprezentowane zostaną również projekty futurystyczno-historyczne, ściśle powiązane z urbanistyką. Pion ekspozycji tworzyć będzie specjalnie zaprojektowana multi-kubiczna mała architektura, łącząca w swym obrębie najistotniejsze cechy projektów biura.

Szczególne miejsce zajmie projekt wygranego w 2008 roku międzynarodowego konkursu na gmach Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, którego prezentacja zostanie rozszerzona na Galerię Jednego Projektu oraz na cykl spotkań z zaproszonymi gośćmi, kuratorami przyszłego muzeum. Po raz pierwszy przedstawione zostaną kompletne informacje o procesie kreacji budynku, unikatowej strukturze technicznej bryły (sześcienne serce budynku), aż po końcowe komponenty materiałów wykończeniowych (kamienna krata elewacyjna). Budynek zaprojektowany w ideogramie sześcianu, będący odwołaniem do wrocławskiego modernizmu, partytury geometrii i respektu wobec okalających go budynków jest szczególnym przykładem formalnego minimalizmu. Koncepcja kształtu i rozplanowania powierzchni użytkowej pod kątem stałej kolekcji, wystaw czasowych oraz powiększania zbiorów muzeum ilustruje uniwersalistyczne podejście do przyszłego funkcjonowania muzeum.

Spotkania:

20 marca (sobota), godz.12.00 / Czym ma być Muzeum Współczesne Wrocławia? / Infopunkt Nadodrze, ul. Łokietka 5
Moderator: Łukasz Medeksza.
Wprowadzenie: Dorota Monkiewicz, wicedyrektor Wydziału Kultury ds. Muzeum Współczesnego we Wrocławiu.

8 kwietnia (czwartek), godz.17.30 / Galeria Jednego Projektu. Projekt Muzeum Współczesnego we Wrocławiu Nizio Design International.
Spotkanie z udziałem Mirosława Nizio, Doroty Monkiewicz, Piotra Krajewskiego (Centrum Sztuki WRO) oraz Pawła Jarodzkiego (Galerie Sztuki Współczesnej BWA).

Wystawa czynna od 19 marca do 25 kwietnia 2010
Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5, Wrocław

Dodaj komentarz