• 2010-03-20

Akcja-kreacja: Projektowanie na żywo

20 marca 2010 roku w godz. od 10.00 do 21.00 w warszawskiej Galerii Laboratorium przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędzie się happening pt. Akcja-kreacja: Projektowanie na żywo. Tour 2010. Będzie to specjalny program przygotowany z myślą o przybliżeniu publiczności istoty pracy architektów oraz umożliwieniu najciekawszym, młodym zespołom architektonicznym pokazania swojej sprawności w trakcie rywalizacji.

akcja-kreacja-19-03-2010

Impreza ma formę konkursu kompetencji. Zaproszone, młode zespoły architektoniczne mają zaprojektować w ciągu 10 godzin budynek o zdefiniowanej lokalizacji, programie i funkcji. O tym co będzie przedmiotem projektowania uczestnicy dowiedzą się dopiero w momencie rozpoczęcia imprezy. Stanowiska architektów będą przez cały czas otwarte dla publiczności. Wyniki pracy projektantów, pokazane w postaci prezentacji oraz modelu, będą demokratycznie oceniane przez publiczność. Wyłonione w dziesięciu miastach Polski najlepsze zespoły wezmą udział w ogólnopolskim finale w Muzeum Architektury we Wrocławiu w listopadzie 2010 roku.

Podstawowym przesłaniem imprezy jest propagowanie twórczego charakteru pracy architektów oraz wizerunku architektury jako gałęzi sztuki. W tym roku organizatorzy postawili jednak przed uczestnikami dodatkowe pytanie o stosunek ich twórczości do zielonej architektury.

Akcja Kreacja 2010 będzie się składać z dwóch części. W trakcie pierwszej zespoły biorące udział w imprezie zostaną przeszkolone z zasad projektowania zgodnego z systemem wielokryterialnej oceny ekologicznej budynków o nazwie LEED. Szkolenie będzie przeprowadzone przez specjalistów z Polish Green Building Council (PLGBC) – polskiej organizacji stowarzyszonej z World Green Building Council, organizacji skupiającej narodowe systemy certyfikacji ekologicznej budynków w 25 krajach świata. PLGBC jest partnerem tegorocznej Akcji-Kreacji.

W drugiej części zespoły wezmą udział w rywalizacji podczas której będą miały 10 godzin na zaprojektowanie koncepcji budynku uwzględniającej odpowiedź na pytanie o stosunek do ekologii. Najlepsze projekty wybierze publiczność w drodze demokratycznego głosowania.

W warszawskiej Akcji udział wezmą: WWAA Architekci, PLecy (Beton + AZE), KLARchitekci, Mooove oraz +48 Grupa Projektowa.

Plan wydarzeń:
10.00 – rozpoczęcie imprezy i prezentacja tematu
10.00-19.00 – prace projektowe
15.30-17.00 – manifesty – prezentacje architektów uczestniczących w akcji
19.00-20.00 – prezentacje projektów
20.00-20.15 – głosowanie
20.15-20.30 – ogłoszenie wyników

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2
Warszawa

Dodaj komentarz