• 2010-03-18

Pamiętajmy o Osieckiej

Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej otworzyła 15 marca 2010 r. XIII edycję dorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Pamiętajmy o Osieckiej na interpretację piosenek napisanych przez naszą Patronkę.

Agnieszka Osiecka, fot. Jan Borkowski

Agnieszka Osiecka, fot. Jan Borkowski

Eliminacje odbędą się 7, 8 i 9 czerwca 2010 r. w Studio Koncertowym PR im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, warsztaty II etapu – 9-14 sierpnia br. w Teatrze Atelier w Sopocie, a koncert laureatów – 4 października br. w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy ukończyli 16 lat. Uczestnicy mogą wybrać i wykonać dowolne piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, wyłącznie spośród piosenek, które zostały skutecznie zarejestrowane w odpowiednich rejestrach ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz tych utworów znajduje się na stronie www.okularnicy.org.pl. Organizatorzy zachęcają do wybierania utworów z Listy weselszych piosenek Agnieszki Osieckiej podanej na stronie internetowej Fundacji oraz do korzystania z tekstów i nut zebranych w 10 tomach Wielkiego Śpiewnika Agnieszki Osieckiej.

Materiały promocyjne organizatora

Materiały promocyjne organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do udziału w Konkursie kilku wykonawców z pominięciem eliminacji. Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2010 r.

Patronami Konkursu są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent m.st. Warszawy. Koncertowi Galowemu patronuje Pani Maria Kaczyńska. Transmitowany na żywo Koncert Finałowy odbędzie się 3 października br. w Studio Muzycznym Trójki im. Agnieszki Osieckiej, a Koncert Galowy – 4 października 2010 r. w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie i będzie retransmitowany przez TVP.

Dodaj komentarz