Zbylut Grzywacz – Dwie książki w Muzeum Narodowym w Krakowie

11 marca 2010 roku o godzinie 18.00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie w Sali U Samurajów odbędzie sie spotkanie z okazji wydania dwóch książek: Artysta wobec siebie i społeczeństwa. Twórczość Zbyluta Grzywacza i jej konteksty. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 7 -8 maja 2009 pod redakcją Joanny Bonieckiej oraz Zbylut Grzywacz. Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce pod redakcją Tadeusza Nyczka.

Zbylut Grzywacz - Dwie książki w Muzeum Narodowym w Krakowie

Zbylut Grzywacz - Dwie książki w Muzeum Narodowym w Krakowie

W spotkaniu wezmą udział Andrzej Kostołowski i Jacek Waltoś. Joanna Helander i Bo Persson zaprezentują pilotażową wersję filmu Światy Zbyluta Grzywacza. Krzysztof Globisz przeczyta fragmenty Memłarów…

Muzeum Narodowe w Krakowie
Gmach Główny
Sala U Samurajów
al. 3 Maja 1
Kraków

Dodaj komentarz