• 2010-03-05

Amnesty International: warsztaty gender

8 marca 2010 roku w Loży Stalina przy Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbędą się warsztaty gender dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych. W Światowy Dzień Kobiet, trenerzy Amnesty International poprowadzą w Teatrze Dramatycznym zajęcia poświęcone tematyce kulturowej tożsamości płci oraz przemocy wobec kobiet.

Logo "Loży Stalina" przy Teatrze Dramatycznym w Warszawie

Logo "Loży Stalina" przy Teatrze Dramatycznym w Warszawie

Zajęcia będą prowadzone metodami interaktywnymi, które umożliwią osobom uczestniczącym przyjrzenie się własnej tożsamości w kontekście funkcjonujących stereotypów płci, zwłaszcza tych, które dotykają je bezpośrednio. Celem udziału w warsztatach jest skłonienie do refleksji nad problematyką stereotypów i uprzedzeń związanych ze społecznym funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn, a prowadzących do zachowań dyskryminujących.

W międzyczasie uczestnicy warsztatów będą mogli obejrzeć wystawę z kampanii społecznej Amnesty International Stop przemocy wobec Kobiet oraz udziału w Kampanii na rzecz Równości w Iranie. Wystawa zdjęć prezentowana będzie w holu kasowym teatru.

Program wydarzeń:

godz. 9.00-15.00 / warsztaty genderowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

godz. 19.00 / warsztaty otwarte dla dorosłych

godz. 22.oo / koncert zespołu Odo Irawo, który zagra dla Kampanii na Rzecz Równości w Café Kulturalna

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową.

Organizatorzy wydarzenia: Amnesty International, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka, Café Kulturalna

Dodaj komentarz