• 2010-03-03

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – wydarzenia

3 marca 2010 roku o godzinie 18.00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie sie wieczór filmowy towarzyszący wystawie Modernologie. 4 marca 2010 roku o godzinie 18.00 Paweł Mościcki przedstawi kolejny wykład z cyklu Archiwum i utopia w XX wieku, a 5 marca 2010 roku o godzinie 18.00 w Muzeum odbędzie sie debata o przyszłości warszawskiej Rotundy.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wieczór filmowy: 3 marca (środa), godz. 18.00, Nowoczesność i po nowoczesności, Architektura jako sztuka, sztuka jako architektura.
Celem programu filmowego, towarzyszącego wystawie Modernologie, jest umożliwienie refleksji nad dziedzictwem nowoczesności i jej złożonej recepcji we współczesnej twórczości artystycznej częściowo poprzez prace artystów uczestniczących w wystawie, częściowo zaś przez filmy nawiązujące bezpośrednio do pokazywanych prac. Efektem tego zestawienia jest twórczy dialog między zawartością wystawy a dziełami filmowców historycznej awangardy.

Cykl: Archiwum i utopia w XX wieku – Utopia po końcu utopii
Wykład czwarty: 4 marca (czwartek), godz. 18.00
prowadzenie: Paweł Mościcki
Nowoczesność wykształciła wiele wersji myśli utopijnej. Niezależnie od różnic łączyło je mocne osadzenie w porządku historycznym. Choć utopia ma status ponadhistoryczny, zawsze w istotny sposób modyfikuje porządek czasu, stanowi jego skrajny punkt. Czy można zachować ją w epoce post – historycznej, w której wszystkie wymiary czasu stały się mocno problematyczne? W epoce, w której ślady teraźniejszości gromadzone są na równi z reliktami przeszłości – neutralizacja historii, którą przepłacono panicznym lękiem przed przyszłością. Być może więc jedyne ślady przyszłości jakie można znaleźć mieszczą się w przeszłych projektach? Jak z historii wyczytać przyszłość? Jaki jest status tej minionej przyszłości?

Debata o przyszłości warszawskiej Rotundy
debata: 5 marca (piątek), godz. 18.00
Uczestnicy: Paweł Giergoń (sztuka.net), prof. Sławomir Gzell (Politechnika Warszawska), Barbara Jezierska (wojewódzka konserwator zabytków), Marek Kłuciński (PKO Bank Polski), Bartek Kraciuk (Warszawa Powiśle), prof. Jakub Lewicki (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami), Tomasz Saciłowski (artysta, organizator zbierania podpisów w obronie Rotundy)
Moderator: Tomasz Fudala (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

Ogłoszone niedawno przez bank PKO BP plany zastąpienia warszawskiej Rotundy nowym budynkiem wywołały kontrowersje w środowisku historyków architektury i sprzeciw wielu mieszkańców Warszawy. Czy budynek podzieli los niedawno rozebranego Supersamu i kina Skarpa? Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zachowania Rotundy jako zabytku, a także urbaniści, historycy sztuki, przedstawiciele banku PKO BP i służb konserwatorskich będą dyskutować o przyszłości budynku.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3
Warszawa

Dodaj komentarz