• 2010-02-27

Wojna polsko-jaruzelska: wystawa przedłużona

Do 31 marca 2010 roku przedłużona została wystawa Wojna polsko-jaruzelska prezentowana w krakowskim Muzeum PRL-u. Muzeum zlokalizowane w dawnym kinie Światowid w Krakowie-Nowej Hucie stanowi Oddział Muzeum Historii Polski. Na powierzchni około 3 000 m² docelowo ma powstać nowoczesne, multimedialne muzeum poświęcone dziejom Polski w latach 1944-1989.

Plakat promujący wystawę "Wojna polsko-jaruzelska" w Muzeum PRL-u

Plakat promujący wystawę "Wojna polsko-jaruzelska" w Muzeum PRL-u

Osią aktualnie prezentowanej wystawy Wojna polsko-jaruzelska jest opowieść czterech bohaterów o nadziejach roku 1980 i strachu pierwszych dni po 13 grudnia 1981 roku. Wykorzystane zostały dokumenty filmowe z zasobów TVP, kroniki filmowe, a także zdjęcia autorstwa Stanisława Markowskiego. Aby jak najwierniej oddać atmosferę tamtych dni prezentację zorganizowano m.in. w schronie i piwnicach znajdujących się pod budynkiem Muzeum.

Wystawa poświęcona jest pierwszym dniom stanu wojennego. Bezprawie stanu wojennego dotknęło miliony Polaków, również tych niezaangażowanych politycznie, zwykłych ludzi. Nikt nie policzył ich dramatów, rodzinnych tragedii, pokrzyżowanych planów, karier, złamanych nadziei i zmarnowanej przyszłości. Wiele osób wyjeżdżało z perspektywą opuszczenia ojczyzny na zawsze. Wobec ponad setki śmiertelnych ofiar aparatu przemocy z lat 1981-1989 (m.in. Bogdana Włosika i Ryszarda Smagura z Nowej Huty), ludzkie dramaty wydają się drobiazgami, ale wszystkie dopisują się do rachunku zbrodni i krzywd doznanych przez społeczeństwo po 13 grudnia 1981 roku.

Wystawa zatytułowana Wojna polsko-jaruzelska jest próbą rekonstrukcji odczuć i wrażeń uczestników tamtych wydarzeń. W tych pierwszych dniach nowej i nieznanej rzeczywistości nikt nie wiedział czego się spodziewać. Wszystkim towarzyszył strach. Dla Polski stan wojenny oznaczał czas nieodwracalnie stracony.

Muzeum PRL-u
Krakowski Oddział Muzeum Historii Polski
os. Centrum E-1
Kraków

Dodaj komentarz