• 2010-02-24

Wszystkie Dzieci Świata w Pacanowie

Do 15 kwietnia 2010 roku można nadsyłać prace na IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata – Pacanów 2010. To jedyny w Polsce konkurs, którego tematem jest dziecko i jego życie we współczesnym świecie. Celem konkursu – upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

logo-OKF-23-02-2010

Konkurs organizowany jest pod patronatem artystycznym Związku Polskich Artystów Fotografików. Został objęty honorowym patronatem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Starostę Buskiego Jerzego Kolarza.

Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa:

  1. Technika prac dowolna, zalecane naświetlenie na papierze fotograficznym.
  2. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć lub zestawów zdjęć.
  3. Rozmiary: • zdjęcie – minimalny wymiar boku krótszego 24 cm • zestaw – maksymalna całkowita powierzchnia zestawu 70 x 100 cm, fotografie w zestawach winny być ponumerowane wg kolejności prezentacji.
  4. Prace niepodklejone, podpisane na odwrocie (tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email) wraz z kartą zgłoszenia i potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w konkursie należy dostarczyć do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
  5. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej konkursu.

Nagrodami w konkursie są:

  • Grand Prix – dyplom honorowy ZPAF oraz 2500 zł;
  • miejsce I – 1500 zł;
  • miejsce II – 1200 zł;
  • miejsce III – 1000 zł.

Pokonkursowe wystawy zaplanowano m. in. w: Pacanowie, Zespole Pałacowym w Kurozwękach, Krakowie, Kielcach i Warszawie. Fotografie oceniać będzie jury w składzie: Mariusz Wideryński – Prezes Zarządu Głównego ZPAF, Andrzej Borys – Prezes ZPAF Kielce, Paweł Pierściński – honorowy członek ZPAF Kielce, Lidia Popiel – modelka, fotograf, dr Prot Jarnuszkiewicz – członek ZPAF.

Prace nadsyłać należy na adres:

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
ul. Słupska 31
28-133 Pacanów
z dopiskiem: Wszystkie Dzieci Świata

Dodaj komentarz