Wawelskie spotkania z historią i sztuką

27 lutego 2010 roku od godziny 11.00 na Zamku Królewskim na Wawelu prowadzone będą warsztaty dla dzieci i rodziców Renesans na Wawelu w ramach cyklu Wawelskie spotkania z historią i sztuką. Wawel od romanizmu do baroku.

Wawel od romanizmu do baroku – ten cykl warsztatów edukacyjnych ma celu przybliżenie przemian stylowych zachodzących na Wzgórzu Wawelskim od X do XVII wieku. Skierowany jest do młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia mogą być formą przygotowania do omawiania w szkole zagadnień z zakresu plastyki lub poszerzeniem zdobytej już wiedzy; wzbogacą wiadomości o architekturze, sztuce, kulturze danej epoki oraz wybitnych twórcach, a także pomogą w opanowaniu terminologii sztuk pięknych. Ilustrację kolejnych zagadnień stanowić będą zabytki zgromadzone w jednym z najcenniejszych miejsc naszej historii i kultury – w Zamku Królewskim i Katedrze Wawelskiej.

Zamek Królewski na Wawelu
31 – 001 Kraków

Dodaj komentarz