• 2010-02-08

Przegląd Teatrów Zająca Poziomki

19 marca 2010 roku w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbędzie się XXV Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki. Do udziału w jubileuszowej edycji Przeglądu zaproszone są dziecięce i młodzieżowe teatry lalkowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, domach i ośrodkach kultury oraz placówkach edukacyjno-wychowawczych z terenu Województwa Małopolskiego.

Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki

XXV Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki

Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki organizowany jest przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Impreza ta ma na celu stworzenie młodym teatrom możliwości prezentacji swoich dokonań artystycznych, wymiany doświadczeń z innymi teatrami oraz animowanie do poszukiwań repertuarowych i nowych form inscenizacyjnych w teatrze lalkowym.

Przedstawienia teatralne oceniać będzie Komisja Artystyczna, która przyzna nagrody rzeczowe i finansowe oraz nominuje teatr lalkowy do udziału w Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek w Nowym Sączu. Z okazji jubileuszowej edycji Przeglądu organizatorzy planują przygotowanie okolicznościowego programu zawierającego informacje o zespołach teatralnych i prezentowanych przedstawieniach, dlatego zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 1 marca 2010 roku.

Dodaj komentarz