• 2010-02-03

Strefa Sztuki 14

Od 11 lutego do 5 marca 2010 roku w galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku prezentowana będzie wystawa pt. Strefa Sztuki 14. Prace z zakresu malarstwa, grafiki, rysunki, rzeźby i fotografii zaprezentuje czternastu artystów z Suwałk i regionu.

Początek drogi. Maria Czerkas

Początek drogi. Maria Czerkas

Czternastkę autorów z Suwalszczyzny łączy potrzeba wypowiedzi, ekspresji, próby zapisu egzystencji człowieka. Poruszani przez silne bodźce zewnętrzne artyści tworzą swój wewnętrzny świat - mówi Halina Mackiewicz, gł. inspektor ds edukacji plastycznej w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach. W ich twórczości przewijają się tematy związane z bólem i cierpieniem człowieka, stany emocjonalne duszy, codzienny trud zmagania się z być lub nie być. Są i tacy, dla których piękno Suwalszczyzny jest źródłem natchnienia i magicznym obszarem wzruszeń, gdzie, jak mówią, anioły spadają z nieba. O tajemniczej Suwalszczyźnie opowiadają obrazy Ewy Miazek, Olgi Wielogórskiej, Marii Czerkas, Izy Muszczynko, Jolanty Grabowskiej i Haliny Mackiewicz. Również literatura światowa stała się, jak w przypadku Wiesława Szumińskiego czy Wiesława Osewskiego, ważnym polem do wypowiedzi malarskiej lub graficznej. Człowieka w różnych stanach osobowości i jego kondycję psychofizyczną możemy dostrzec w pracach Andrzeja Strumiłły, Zdzisława Jaroszka, Andrzeja Taraszkiewicza, Andrzeja Zujewicza i Mieczysława Iwaszko. Gdzieś wśród codzienności wyłania się człowiek-artysta Kazimierz Gomułka, na krawędzi szarego dnia, z zapisem Dusiciel czasu rejestrując każdy dzień za pomocą geometrycznych znaków.

Blues. Kazimierz Gomułka

Blues. Kazimierz Gomułka

Organizator wystawy: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
Współorganizator: Galeria Chłodna 20 Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach

Galeria im. Sleńdzińskich
ul. Waryńskiego 24a
Białystok

Dodaj komentarz