• 2010-01-20

Przemysław Witkowski: Preparaty

23 stycznia 2010 roku o godzinie 19.00 w Porcie Literackim we Wrocławiu odbędzie się spotkanie z Przemysławem Witkowskim. Ukazała się właśnie jego debiutancka książka Preparaty. Autor jest laureatem nagrody im. Jacka Bierezina 2009 oraz finalistą projektu Połów 2009 (wskazanym przez Andrzeja Sosnowskiego), w ramach którego wydał arkusz wierszy Lekkie czasy ciężkich chorób.

Przemysław Witkowski, Preparaty

Przemysław Witkowski, Preparaty

O twórczości Witkowskiego Adam Wiedemann pisał: każdy z tych jego bezkierunkowo pęczniejących wierszy całkiem dobrze sadowi się w istnieniu, nie wykazuje niedorozwojów ani skaz. W przeciwieństwie do znanych nam poetyckich płaskorzeźb panuje tu gładkość slajdu.

Preparaty to zapis fragmentów życia, czas w probówkach i owady w bursztynie, które można poddać laboratoryjnej analizie. Pełno w tym tomie wszelkiej maści płynów, mechanizmów, drgań, struktur, naprężeń, absorpcji i destylacji, które w szczegółowy sposób zostały użyte do opisu codziennej, ludzkiej egzystencji.

Przemysław Witkowski (1982 r.) jest poetą, doktorantem Wydziału Nauk Społecznych UWr. Jego teksty publikowały m.in. Odra, Tygodnik Powszechny, Krytyka Polityczna, Gazeta Wyborcza i Twórczość. W 2008 roku finalista Konkursu im. Jacka Bierezina, a w 2009 r. jego laureat. Nominowany do nagrody kulturalnej wARTo. Mieszka we Wrocławiu.

Dodaj komentarz