• 2010-01-20

Andrzej Łapicki czyta Księgę Koheleta w Laboratorium Dramatu

25 stycznia 2010 roku o godzinie 19.00 w Laboratorium Dramatu w Warszawie Andrzej Łapicki przeczyta – w ramach cyklu Ogród Księgi - Księgę Koheleta w tłumaczeniu Czesława Miłosza. W dyskusji po czytaniu wezmą udział: profesor Paweł Śpiewak, psychiatra dr Zenon Waldemar Dudek – redaktor naczelny pisma ALBO albo oraz Piotr Paziński – redaktor naczelny pisma Midrasz i laureat ostatniego Paszportu Polityki za powieść Pensjonat.

Autorem wyboru biblijnych fragmentów jest Paweł Śpiewak, socjolog i historyk idei, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta. W 2004 roku opublikował pracę Księga nad Księgami. Midrasze, będącą osobistym komentarzem do Księgi Rodzaju. O spotkaniach w Laboratorium Dramatu mówi on:

Zapraszamy wszystkich do naszego Ogrodu. Jest to ogród otwarty. Można do niego wejść z każdej strony i niezależnie od swoich religijnych czy areligijnych skłonności czytać Biblię na swój sposób. Tyle ma Księga twarzy, ile włożymy w jej czytanie wiedzy i doświadczenia. Jest to lektura wymagająca. Z pewnością wymaga pomocy i wsparcia innych ludzi. Dlatego zapraszamy jak najwięcej osób, które do wspólnego namysłu są potrzebne. Będziemy wspólnie schodzić stopień za stopniem w głąb lektury, która nie ma końca.

Ogród Księgi to projekt Laboratorium Dramatu, którego tematem jest Księga Ksiąg. W ramach tego cyklu wybitni polscy aktorzy czytają na scenie LD wybrane fragmenty Starego Testamentu w różnych przekładach, należących do różnych wyznań. Do tej pory Biblię w LD czytali m.in.: Mariusz Benoit, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Władysław Kowalski, Olgierd Łukaszewicz, Jerzy Radziwiłowicz i Jerzy Trela. Czytaniom towarzyszą dyskusje z udziałem zaproszonych ekspertów, znawców Biblii, religioznawców, teologów, filozofów, pisarzy oraz publiczności.

Dodaj komentarz