• 2010-01-18

Ferie zimowe w Wieliczce

Od 25 do 29 stycznia 2010 roku w godz. od 11.00 do 13.00 w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce odbędzie się szereg wydarzeń, zakończonych 30 stycznia Noworocznym balem karnawałowym.

Program ferii:
25 stycznia / Erazm Barącz – górnik i kolekcjoner dzieł sztuki
Zamek Żupny / Zwiedzanie wystawy poświęconej niezwykłemu człowiekowi, który był górnikiem, znawcą sztuki i kolekcjonerem. Na bazie zdobytej wiedzy, uczestnicy wezmą udział w interaktywnych warsztatach edukacyjnych poświęconych tematyce kolekcjonerstwa.
26 stycznia / Maciej Kopacz i wielickie podziemia
Podziemna ekspozycja na III poziomie kopalni / Interaktywne zwiedzanie ekspozycji podziemnej, spotkanie z górnikiem Maciejem i wykonywanie górniczych prac: przewożenie beczki na wózku zwanym psem węgierskim, ładowanie soli do beczki, toczenie solnego bałwana…
27 stycznia / Bożonarodzeniowe obyczaje – co z nich przetrwało do dziś ?
Zamek Żupny / Warsztaty edukacyjne połączone z zajęciami plastycznymi oraz konkursami. Dzięki nim, dzieci będą miały okazję do samodzielnego wykonania stroików oraz szopek, zapoznają się z najstarszymi obyczajami bożonarodzeniowymi. Dodatkową atrakcją, będzie możliwość wzięcia udziału w poszukiwaniu skarbu, ukrytego w Zamku Żupnym…
28 stycznia / Zabytki na liście UNSECO
Podziemna ekspozycja na III poziomie kopalni / Oprowadzanie uczestników po podziemnej ekspozycji muzealnej – wprowadzenie w tematykę związaną z kopalnią, ukazanie wyjątkowej wartości obiektu i jego unikalności w skali światowej w nawiązaniu do faktu wpisania Kopalni Soli w Wieliczce na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w październiku 1978 roku. Zapoznanie z terminem oraz logo UNESCO, historią powstania i zakresem działalności tej organizacji, listami Światowego Dziedzictwa (przede wszystkim obiektami polskimi ze szczególnym uwzględnieniem Kopalni Soli w Wieliczce).
29 stycznia / Górnicze Szczęść Boże
Podziemna ekspozycja na III poziomie kopalni / Zajęcia mają na celu przybliżenie tradycji oraz obyczajów górniczych. Uczestnicy zapoznają się z pracą, którą górnicy wykonywali dawniej i obecnie; wierzeniami, strojem. Na dzieci czekają liczne konkursy, zajęcia plastyczne itp.
30 stycznia / Noworoczny bal karnawałowy ( godz. 15.00- 17.00 )
Zamek Żupny – Sala Gotycka / Bal kończący tegoroczne ferie muzealne. Uczestnicy będą się bawić w strojach karnawałowych. Gości podejmować będą historyczne postacie – Żupnik i księżna Kinga.

Dodaj komentarz