• 2010-01-12

Tatiana Czekalska, Leszek Golec – IHS

15 stycznia 2010 roku o godzinie 18.00 Zonie Sztuki Aktualnej w Łodzi odbędzie się wernisaż wystawy Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca ISH. Wystawa będzie czynna do 26 lutego 2010 roku.

To drobne czujące żywe istoty są adresatami tego projektu. Dla nich Tatiana Czekalska i Leszek Golec projektują implant — specjalną przestrzeń, w której istoty te mogą znaleźć schronienie i wieść swoje życie. Czekalska i Golec wszczepiają niewielkie pomieszczenie w przestrzeń galerii i zmieniają jej czystość obcym wtrętem. Nie chodzi tu jednak o zbrukanie purystycznej estetyki białego kubu, chodzi raczej o jego otwarcie na to, co wedle zwyczajowej logiki nie ma prawa się w nim znaleźć. Wszczepienie implantu to nie tylko widoczny znak obecności istot innych niż ludzkie, ale co więcej symboliczny akt nadania im równych praw. Przede wszystkim prawa do istnienia. Jednym z przejawów tego równouprawnienia ma być zaproszenie do zamieszkania w galerii, zaprojektowanie i wykonanie w niej specjalnego domowiska. Galeria staje się nie tylko miejscem przeżywania sztuki, lecz również siedliskiem życia.

Tatiana Czekalska i Leszek Golec wszczepią implant IHS (Insect Home System) w przestrzeń ZONY, zaprezentowany zostanie również jego model. Artyści w swojej twórczości w konsekwentny sposób projektują systemy uzupełniające architekturę (IHS), urządzenia stanowiące swoiste protezy współodczuwania dla ludzi (Avatar), jak i działania performatywne z udziałem stworzeń. Bohaterami ich twórczości są żywe czujące istoty niezależnie od formy, jaką przybiera ich istnienie, zaś celem jest wszczepienie w kulturę elementarnej etyki życia.

Dodaj komentarz