O polityczności w kontekście wystąpień KwieKulik

21 stycznia 2010 roku o godzinie 16.30 w Galerii Awangarda we Wrocławiu odbędzie sie dyskusja O polityczności w kontekście wystąpień KwieKulik. Dyskusja towarzyszy wystawie KwieKulik. Forma jest faktem społecznym czynnej do 7 lutego 2010 roku.

KwieKulik, Bez paszportu

KwieKulik, Bez paszportu

O zagadnieniu polityczności sztuki, możliwości nowych odczytań i aktualności twórczości KwieKulik dla współczesnego odbiorcy i uczestnika życia społecznego rozmawiać będą: prof. Piotr Juszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Toniak (historyczka sztuki, PAN), Karol Sienkiewicz (krytyk i historyk sztuki), Paweł Mościcki (Krytyka Polityczna) i Łukasz Ronduda (kurator wystawy KwieKulik. Forma jest faktem społecznym)

KwieKulik, studenci Oskara Hansena na przełomie lat 60. i 70., byli pierwszymi, którzy nadali jego Formie Otwartej radykalnie polityczny zwrot. Od początku lat 70. byli pionierami procesu zamiany pola sztuki w laboratorium społecznej samoorganizacji, partycypacji, oddolnego tworzenia grup i wspólnot zdolnych realizować złożone cele, niezależne od intencji dominującej władzy politycznej. Programowo łączyli działalność artystyczną z życiem codziennym. Symultanicznie do tego typu działań, szczególnie bezlitośnie piętnowali konformizm, bezideowość, cynizm i hipokryzję, które to jakości były podstawowym lepiszczem życia wspólnotowego PRL – u.

Tytuł wystawy Forma jest faktem społecznym odnosi się do tych ciągle obecnych w działalności KwieKulik prób wzajemnej stymulacji artystycznego języka i form społecznej organizacji. Prób, które przypomniane dzisiaj, inicjują bardzo aktualny współcześnie namysł nad zagadnieniami: co tworzy społeczeństwo, jakie formy wyznaczają jego funkcjonowanie, jak można użyć form artystycznych do budowy demokratycznej wspólnoty?

Dodaj komentarz