Oblicza architektury Gdańska w obiektywie

8 stycznia 2010 roku o godzinie 18.00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbędzie się spotkanie i rozmowa o fotografii i architekturze Gdańska Oblicza architektury w obiektywie z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku Tomaszem Błyskoszem.

Do rozmowy na temat potrzeby fotografowania i dokumentowania transformacji przestrzeni miejskiej skłaniają diametralne zmiany pejzażu Gdańska z lat ostatnich. Ich zakres podlega śmiałym planom poprawy infrastruktury miasta (np. przebudowy dróg), jego rozwoju demograficznego (nowe osiedla), ale także rewitalizacji przestrzeni postindustrialnych i społecznie zdegradowanych poprzez zmianę ich funkcji (dawne tereny Stoczni Gdańskiej jako Młode Miasto; działkowa Letnica jako park rozrywki ze stadionem piłkarskim). Tomasz Błyskosz opowie o zagadnieniach różnorodności przestrzeni architektonicznej miasta Gdańska i zmianach w niej zachodzących. Autor podda także analizie specyfikę Gdańska jako organizmu zdezintegrowanego urbanistycznie. Wykładowi towarzyszy pokaz slajdów autora.

Tomasz Błyskosz – architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, studiów podyplomowych związanych z konserwacją zabytków architektury i urbanistyki (Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz zarządzania nimi (Akademia Dziedzictwa w Krakowie). Jego zainteresowania koncentrują się wokół ochrony i konserwacji zabytków Gdańska, problematyki ochrony panoram historycznych centrów miast, rewaloryzacji zespołów poprzemysłowych oraz ochrony zabytkowej architektury modernistycznej. Na co dzień jest dyrektorem Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku, który zajmuje się waloryzacją, dokumentacją i promocją dziedzictwa kulturowego regionu.

Spotkanie towarzyszy wystawie pokonkursowej II Międzynarodowego Konkursu Album dla Gdańska 2009 w Gdańskiej Galerii Fotografii.

1 komentarz do artykułu “Oblicza architektury Gdańska w obiektywie”

  1. Arek

    Chciałem się dowiedzieć gdzie dokładnie było to spotkanie i rozmowa w Muzeum Narodowym w Gdańsku?

Dodaj komentarz