• 2009-12-31

Ekspresja lat 80. w Debreczynie

Do 31 stycznia 2010 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Modem w Debreczynie oglądać można wystawę Ekspresja lat 80. Zorganizowana przez Dolnośląski Festiwal Artystyczny Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu wystawa na Węgrzech gości od 19 listopada 2009 roku.

Republika bananowa

Logo wystawy

Na wystawie można zobaczyć ponad 150 prac prawie 40 artystów: Andrzeja Awsieja, Mirosława Bałki, Krzysztofa Bednarskiego, Ewy Ciepielewskiej, Zbigniewa Macieja Dowgiałło, Mirosława Filonika, Waldemara Majora Fydrycha, Anny Gruszczyńskiej, Ryszarda Grzyba, Bożeny Grzyb-Jarodzkiej, Marka Janiaka, Pawła Jarodzkiego, Marka Kijewskiego, Grzegorza Klamana, Leszka Knaflewskiego, Jerzego Kosałki, Pawła Kowalewskiego, Mariusza Kruka, także członków najważniejszych grup artystycznych Polski lat 80.: Gruppy, Neue Bieriemiennosti, Koła Klipsa, Luxusu, Łodzi Kaliskiej, TOTARTU, Wspólnoty Leeeżeć, Pomarańczowej Alternatywy.

Tak o temacie wystawy mówi jej kurator, Jolanta Ciesielska:

Lata 80-te – zgliszcza ideologii i próba usytuowania podmiotu gdzieś poza śmietnikiem historii. Złudne porządki rzeczywistości. Surrealistyczne sposoby utrzymania równowagi psychicznej. Realność mieszająca się skutecznie z jej interpretacjami. Wskrzeszanie symboli na równi z pragnieniem ich niszczenia. Erotyzm, prymitywizm, antynomizm, eksperymentalizm – scheda po modernie. A jednocześnie mnogość języków, nieustające dyskusje o sztuce, Bogu, ludzkich słabościach i marzenia o wielkim świecie, Europie, w której nie zabraknie miejsca dla polskich artystów.

Dodaj komentarz