Warszawa jako struktura emergentna

Od 29 grudnia 2009 roku do 10 stycznia 2010 roku w Warszawie odbędą się projekcje w przestrzeni miejskiej Aleksandry Wasilkowskiej i prof. Andrzeja Nowaka Warszawa jako struktura emergentna. Projekt jest wydarzeniem interdyscyplinarnego cyklu Ekspektatywa, prezentującego stanowiska, metody badawcze oraz postawy twórcze wynikłe z dialogu artystów z naukowcami.

Aleksandra Wasilkowska

Plac Defilad, fot. Aleksandra Wasilkowska

Podsumowaniem projektu Warszawa jako struktura emergentna jest film odnoszący się do wciąż nie rozwiązanego w stolicy problemu z placem Defilad, którego przestrzenne zagospodarowanie jest przedmiotem dyskusji od wielu lat. Film będzie prezentowany na witrynach w trzech lokalizacjach Warszawy, tak by mógł być oglądany przez przechodniów:

  • Nowy Wspaniały Świat, ul. Nowy Świat 63, Warszawa
  • Pracownia Oli Wasilkowskiej, Kopernika 8, Warszawa
  • Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65, Warszawa

Animacja Aleksandry Wasilkowskiej prezentuje prototyp wirtualnej platformy P2P, której celem jest umożliwienie idealnej sytuacji komunikacyjnej dynamicznie łączącej projektowanie top down i bottom up. Platforma Em_Wwa 1.0. umożliwia niehierarchiczną komunikację, w której partycypacja odbywa się na wszystkich poziomach procesu urbanizacji, zarówno na początkowym poziomie definiowania problemu, wyznaczania celów, jak i na etapie ewaluacji i wyboru planu.

Aleksandra Wasilkowska

wirtualna platforma Aleksandry Wasilkowskiej

Aleksandra Wasilkowska (1978) – uzyskała dyplom na Wydziale Architektury i Urbanistyki i Politechniki Warszawskiej oraz dyplom z wyróżnieniem w Ecole d’Architecture de Bretagne, od 2006 r. prowadzi własne studio projektowe w Warszawie. Otrzymała wyróżnienie w konkursie na ogród Pontivy we Francji oraz w konkursie na projekt pawilonu informacyjnego dla Muzeum Żydowskiego w Warszawie. Współzałożycielka kolektywu Meso (wspólnie z Angelique Chedemois i Tam-Kien Dongiem), zajmującego się m.in. zagadnieniem miejskich systemów złożonych (complex systems). Tworzy architekturę opartą o nielinearne procesy zachodzące w systemach złożonych takich jak miasto, społeczeństwo czy sztuka.

prof. Andrzej Nowak – psycholog, dyrektor Instytutu Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji w SWPS-ie i kierownik Katedry Badań Układów Złożonych przy SPIK-u. Specjalizuje się w łączeniu informatyki i nauk społecznych. Ekspert w dziedzinie komputerowego modelowania procesów psychicznych i społecznych.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Kurator: Krzysztof Gutfrański

Dodaj komentarz