• 2009-12-29

Między przeszłością a przyszłością – remont w Muzeum Książąt Czartoryskich

W styczniu 2010 roku rozpocznie się remont Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. W związku z modernizacją i tymczasowym zamknięciem muzeum 8, 9 i 10 stycznia 2010 roku ostatni raz przed remontem będzie można zwiedzić muzeum z przewodnikiem, obejrzeć zbiory i uczestniczyć w zorganizowanych przez Muzeum wykładach i warsztatach.

remont w Muzeum Książąt Czartoryskich

Muzeum Książąt Czartoryskich

Zbiory Czartoryskich powiązane były ściśle, od roku 1950, z krakowskim Muzeum Narodowym. W tym okresie, po generalnym odrestaurowaniu wszystkich budynków (w latach siedemdziesiątych XX wieku) urządzono w nich – pod kierunkiem Marka Rostworowskiego i Zdzisława Żygulskiego juniora – obecną ekspozycję, która z pełnym respektem dla idei założycielki muzeum (w roku 1801) księżnej Izabeli Czartoryskiej i jej wnuka Władysława, twórcy muzeum krakowskiego (w roku 1876), ułożyła się w dwa zasadnicze nurty: historyczno-patriotyczny (rzeczy i pamiątki polskie) i artystyczny (galerie sztuki starożytnej i malarstwa europejskiego z arcydziełami Leonarda da Vinci i Rembrandta). Setki obiektów poddano w tym czasie konserwacji i ustalono wiele nowych atrybucji, urządzono dziesiątki wystaw w kraju (m.in. w Puławach, miejscu powstania muzeum) i za granicą oraz zorganizowano szereg wykładów i imprez promujących zbiory.

Program:

  • Wykłady:

- 8 stycznia, godz.  godz. 17.00 – O Damie Leonarda bez Damy i o wielkim nieobecnym, czyli o zaginionym Młodzieńcu Rafaela,  prowadzenie: Janusz Wałek, kierownik Działu Malarstwa Europejskiego MNK
- 9 stycznia, godz. 12.00 – Pożegnanie dawnego Muzeum, prowadzenie: prof. dr hab. Zdzisław Żygulski jun., kierownik Działu Zbrojownia MNK
- godz. 14.00 – Wędrując przez świat z Rembrandtem, prowadzenie: Dorota Dec, st. kustosz Działu Malarstwa Europejskiego MNK
- 10 stycznia, godz. 12.00 – Militaria Czartoryskich. Wschód – Zachód,  prowadzenie: Tomasz Kusion, st. kustosz Działu „Zbrojownia” MNK
- godz. 14.00 – Silva rerum – las rzeczy, prowadzenie: Jan Jakub Dreścik, st. kustosz Działu Europejskiego Rzemiosła Artystycznego MNK
- godz. 16.00 – Leonardo da Vinci. Między sztuką a nauką, prowadzenie: Piotr Zdybał

  • Zwiedzanie z przewodnikiem:

- 9 stycznia, godz. 10.00, 13.00, 15.00, 16.00
- 10 stycznia, godz. 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00

  • Warsztaty malarskie dla dzieci (konieczna wcześniejsza rejestracja):

- 9 stycznia, godz. 10.00 – Martwa natura – młodsze dzieci
- 10 stycznia, godz. 10.00 – Pejzaż – starsze dzieci

Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum Książąt Czartoryskich,
ul. św. Jana 19

Dodaj komentarz