• 2009-12-29

Klasyczna muzyka Perska w Entropii

7 stycznia 2010 roku o godzinie 19.00 we wrocławskiej Galerii Entropia odbędzie sie koncert Klasyczna Muzyka Perska. Wystąpią Mohammad Rasouli grający na flecie nej i setarze oraz Anna Rasouli, która wyrecytuje poematy Dżallaludina Rumiego.

Mohammad Rasouli

Mohammad Rasouli

Mohammad Rasouli (Iran) gra na flecie nej od 1991 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Sztuki w Teheranie gdzie studiował‚ grę™ na neju i klasycznym irańskim instrumencie perkusyjnym – tombaku. Po ukończeniu studiów kontynuował‚ naukę™ u takich mistrzów jak Mohammad Ali Kiyaninejad, Hassan Kasai i Majid Kiyani. Regularnie koncertował‚ w tym okresie w Iranie. Od 2004 roku mieszka w Warszawie, gdzie założył Neyriz – pierwszy w Polsce zespół‚ wykonują…cy klasyczną muzykę™ perską. Jest także czł‚onkiem zespołu irańskiego Chakad. Artysta współ‚pracuje z wieloma polskimi wybitnymi muzykami m.in. Marią… Pomianowską oraz występuje na licznych festiwalach i koncertach w Europie, Iranie i Japonii. Prowadzi takźe warsztaty gry na tombaku i dafie.

Dodaj komentarz