• 2009-12-28

Likwidacja Notatnika Teatralnego

Poniżej publikujemy List otwarty ludzi kultury w sprawie likwidacji pisma teatralnego Notatnik Teatralny, który skierowany jest do Prezydenta Miasta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza. W ciągu dwóch dni podpisało się pod nim ponad 160 osób m.in. Erwin Axer, Krzysztof Warlikowski, Jacek Poniedziałek, Danuta Stenka, Jolanta Fraszyńska, Kazimiera Szczuka, Izabella Cywińska, Agnieszka Holland, Jan Frycz, Maja Komorowska i inni.

List otwarty ludzi kultury w sprawie likwidacji Notatnika Teatralnego

Pan
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Szanowny Panie Prezydencie,

Jesteśmy zaniepokojeni groźbą likwidacji Notatnika Teatralnego - pisma, które od 20 lat jest wydawane we Wrocławiu. Od września środowisko teatralne dobiegały w tej sprawie alarmujące głosy z niejasnymi informacjami ze strony władz miasta. Pod koniec roku sytuacja pisma nadal jest niepewna. Jest to o tyle zadziwiające, iż Notatnik Teatralny został wyróżniony najważniejszymi nagrodami przyznawanymi przez władze Wrocławia: Nagrodą Prezydenta i Nagrodą Miasta Wrocławia. Jeszcze trudniej zrozumieć sytuację pisma w kontekście starań Wrocławia o przyznanie statusu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.

Biorąc pod uwagę znaczenie Notatnika Teatralnego, który jest jednym z najlepszych pism teatralnych w Polsce, wyrażamy poparcie dla jego Redakcji, która walczy o możliwość kontynuacji pracy wydawniczej.

Znając dotychczasowe zasługi Pana Prezydenta w sferze kultury, apelujemy o podjęcie działań w sprawie Notatnika Teatralnego.

Podpisy pod listem można składać na stronie: http://www.petycje.pl/petycjePodpisyLista.php?petycjeid=4733&podpis_rodzaj=1

Dodaj komentarz