Galeria Sztuki Współczesnej w Bytomiu

18 grudnia 2009 roku o godzinie 17.00 w gmachu głównym Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu odbędzie sie wernisaż wystawy Galeria Sztuki Współczesnej. Pokaz 4. W ramach wystawy prezentowane będą: malarstwo, rzeźba, obiekty, instalacje, fotografia, wideo i film oraz rysunek.

Fot. Wojciech Wilczyk

Fot. Wojciech Wilczyk

Charakteryzujący się wysoką rangą artystyczną zbiór współczesnej sztuki polskiej zajmuje uprzywilejowaną pozycję w działaniach kolekcjonerskich Działu Sztuki Muzeum Górnośląskiego. W wyniku konsekwentnie realizowanych złożeń programowych bytomskie zbiory sztuki współczesnej stały się w ciągu kilkunastu lat jedną z najciekawszych publicznych kolekcji w Polsce. Galeria Sztuki Współczesnej. Pokaz 4 jest kolejną edycją sukcesywnie udostępnianej kolekcji w ramach praktyki ekspozycyjnej okresowego podsumowywania rezultatów strategii kolekcjonerskiej, którą Muzeum Górnośląskie prowadzi od początku lat 90. ubiegłego wieku.

Zaprezentowane w merytorycznym wyborze prace zostały nabyte bądź przekazane w formie darów do zbiorów bytomskiego muzeum w latach 2003-2009. Dokonanie krytycznego doboru prac wprowadziło je w określony system odniesień dopełniających się znaczeniowo oraz budujących kontekst interpretacyjny zarówno dla wystawy, jak i dla kolekcji. Każda kolejna, aktualizująca edycja kolekcji (Pokaz 1, 1994 r.; Pokaz 2, l995 r.; Pokaz 3, 2003 r.) jest na nowo przemyślana i komponowana inaczej.

Obecny Pokaz 4 składa się z dwóch, stanowiących całość prezentacji (o łącznej powierzchni prawie 800m2) udostępnionych w gmachu głównym oraz w salach wystawowych filii muzeum. Pokaz w sali ekspozycyjnej gmachu głównego obejmuje 29 prac autorstwa: Anny Baumgart, Marka Glinkowskiego, Zuzanny Janin, Zofii Kulik, Dominika Lejmana, Roberta Maciejuka, Marzeny Nowak, Anny Ostoyi, Igora Przybylskiego, Józefa Robakowskiego, Jadwigi Sawickiej i Włodzimierza J. Zakrzewskiego.

W filii muzeum natomiast na Pokaz złożyło się 45 dzieł takich twórców, jak: Krzysztof M. Bednarski, Paweł Kowalewski, Jerzy Lewczyński, Jan Mioduszewski, Wilhelm Sasnal, Andrzej Tobis, Wojciech Wilczyk, Ania i Adam Witkowscy oraz Grzegorz G. Zgraja.

Multimedialny Pokaz 4 formułują różne aspekty artystycznej wypowiedzi - malarstwo, rzeźba, obiekty, instalacje, fotografia, wideo i film oraz rysunek. Zebrane i zaaranżowane w zespoły na wystawie prace pozwoliły wyodrębnić wątki i narracje zestawione w sekwencjach obrazujących: obecność szeroko rozumianego nurtu sztuki feministycznej, akcentowanie koncepcji sztuki rozumianej jako autoportret artysty, a także zagadnienia związane z problematyką tożsamości. Wszechstronność kolekcji pozwoliła uwzględnić kwestię pamięci historycznej czy też refleksji nad historią sztuki. Kolejny kierunek artystycznych poszukiwań wyznaczył obszar zainteresowań związany ze sztuką posługującą się znakiem i symbolem. Przedmiotem analizy stała się również medialna rzeczywistość.

Wystawę konstytuują także prace demistyfikujące utopię i ideologię systemu komunistycznego, rekonstruujące czy też poddające krytycznemu oglądowi przestrzeń społeczno – polityczną PRL – u. Obok komentarza tej rzeczywistości oraz tematu pracy i jej społecznej funkcji, odnajdujemy zagadnienia bezpośrednio związane z transformacją społeczno-gospodarczą po 1989 roku, a zwłaszcza rejestrowanie zmian zachodzących na postindustrialnym terenie Górnego Śląska. Oprócz ważniejszych postaci nowej sztuki w Polsce, w kolekcji znaleźli miejsce twórcy debiutujący po 2000 roku, i właśnie to zainteresowanie coraz młodszymi artystami podkreśla otwartość realizowanej koncepcji kuratorskiej. Nasycenie muzealnych zbiorów sztuki końca XX i początku XXI wieku obiektami ważnymi i emblematycznymi dla danego czasu, oscylującymi wokół nowych problemów i postaw, sprawiło, że kolejny pokaz kolekcji przygotowany przez Muzeum Górnośląskie daje możliwość interpretacji istotnych kwestii oraz aktualnych tendencji w polskiej sztuce współczesnej.

Dodaj komentarz