• 2009-12-17

30 lat Łodzi Kaliskiej w Bielsku

8 stycznia 2010 roku o godzinie 19.00 w Galerii Bielskiej BWA odbędzie się wernisaż wystawy 30 lat  Łodzi Kaliskiej. Wystawa prezentuje 30 – letni dorobek kultowej łódzkiej grupy artystycznej, która odcisnęła piętno na całym pokoleniu młodych twórców. Można ją oglądać do 31 stycznia 2010 roku.

fot. Piotr Tomczyk, 7 dni na stworzenie świata

Fot. Piotr Tomczyk, 7 dni na stworzenie świata

Bielską ekspozycję 30 lat Łodzi Kaliskiej tworzą dwie wystawy: Szczerość i blaga. Etyka prac Łodzi Kaliskiej w latach 1979 – 89 – przygotowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi, której kuratorem jest Jarosław Lubiak, oraz wystawa Łódź Kaliska w czerni i bieli – będąca wyborem kuratorskim prac Łodzi Kaliskiej z lat 90., dokonanym przez Agatę Smalcerz, dyrektora Galerii Bielskiej BWA.

W wystawie Szczerość i blaga. Etyka prac Łodzi Kaliskiej w latach 1979–89 Jarosław Lubiak próbuje na nowo rozpoznać aktywność artystyczną grupy w pierwszej dekadzie jej istnienia. Ekspozycja przedstawia prace pogrupowane przez kuratora w pięciu wątkach: od najwcześniejszych prac związanych z fotomedializmem, poprzez dokumentację performance, akcji i działań oraz licznych manifestów w świadomy sposób posługujących się paralogizmami czy też antynomiami. Artystyczna etyka oznacza tu szczerość obnażenia swojej natury, nawet jeśli rzuca to wyzwanie oficjalnie obowiązującym normom kulturowym i społecznym konwenansom. Czasem artyści Łodzi Kaliskiej blagierstwu tych wszystkich, którzy udawali lepszych niż są w rzeczywistości, przeciwstawiali swoje blagierstwo, udając gorszych niż w rzeczywistości są – precyzuje Jarosław Lubiak.

Agata Smalcerz do wystawy Łódź Kaliska w czerni i bieli wybrała wyłącznie czarno – białe prace Łodzi Kaliskiej. Są to przede wszystkim prześmiewcze inscenizacje słynnych obrazów z historii sztuki: światowej (Wolność wiodąca lud na barykady wg Eugène’a Delacroix, Narodziny Wenus wg Sandra Boticellego czy Śniadania na trawie wg Édouarda Maneta) i polskiej (Bitwa pod Grunwaldem wg Jana Matejki). W inscenizacjach brali udział sami artyści oraz ich słynne Muzy, a także grupa przyjaciół i statyści. Fotografie wykonywał Andrzej Świetlik, członek grupy, znakomity fotograf, ceniony w świecie reklamy. Ogromne płótna z tymi fotografiami były potem, podczas happeningów grupy, zamalowywane. Z kolei np. słynne Siostry wg dzieła francuskiego anonima z końca XVI wieku, mistrza szkoły Fontainebleau – Gabriela d’Estrées i jej siostra księżna de Villars, trafiły na kafelki, którymi wyłożona jest… toaleta w Muzeum Sztuki w Łodzi (stała instalacja pod nazwą Czysta sztuka Muzeum Łodzi Kaliskiej).

Obrazom towarzyszyć będą najgłośniejsze filmy grupy – od najwcześniejszych, z początku lat 80., w stylistyce niemych burlesek, do inscenizacji słynnych dzieł filmowych (np. Gabinet doktora Caligari czy Pancernik Potiomkin).

Łódź Kaliska została założona w 1979 roku przez Marka Janiaka, Jerzego Kobę, Andrzeja Kwietniewskiego, Adama Rzepeckiego, Andrzeja Świetlika i Andrzeja Wielogórskiego. Młodzi artyści zawiązali ją w Darłowie, tuż po tym, jak usunięto ich z pleneru V Ogólnopolskich Fotograficznych Spotkań Młodych. Od samego początku szczerość bycia sobą, także – czy może nawet przede wszystkim – w fizjologicznych przejawach, w nieracjonalnych wygłupach, w niskich pobudkach, było tym, co artyści przeciwstawiali bufonadzie i zakłamaniu, jakie dostrzegali wokół siebie, zwłaszcza w środowisku artystycznym – określa początki grupy Jarosław Lubiak.

Łódź Kaliską tworzą dzisiaj: Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Andrzej Makary Wielogórski. Andrzej Kwietniewski od 2008 roku nie uczestniczy w działaniach grupy. Jerzy Koba działał w niej jedynie w początkowym okresie.

Dodaj komentarz