• 2009-12-15

TelehydroGRAFIKA Jerzego Rosołowicza

18 grudnia 2009 roku o godzinie 19.00 w Fundacji Profile w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy rysunków Jerzego Rosołowicza z cyklu znanego jako TelehydroGRAFIKA – jednego z dwóch ostatnich zrealizowanych w 1980 roku. Podobnie jak inne realizacje tego artysty można je za Stefanem Morawskim sytuować w międzystrefie, to znaczy na granicy sztuki i nie-sztuki.

Telehydrografia

TelehydroGRAFIKA

Rysunki, w których na plany mieszkań artysta nanosił formy odzwierciedlające przepływy żył wodnych miały pomóc w neutralizacji ich ujemnych oddziaływań. Program świadomych działań neutralnych artysta sformułował w drugiej połowie lat 60, ich egzemplifikacją były m.in. neutrdromy spełniające się jedynie w fazie koncepcyjnej, utopijne, z założenia niemożliwe do zrealizowania, projekty. Jego koncepcja działań neutralnych miała także zastosowanie w Neutronikonach, dwustronnych reliefach konstruowanych ze szklanych soczewek lub pryzmatów.

Te przewrotne instrumenty optyczne, odnoszące się raczej do widzenia niż do rzeczywistości, wymykały się jakimkolwiek modernistycznym kategoriom obrazu, obiektu, estetycznych zapośredniczeń czy przedstawiania. Przypomnianym na wystawie, przykładem działania neutralnego był Kineutronikon akcja zrealizowana w 1975 roku w Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu, gdzie artysta wyświetlił film Kineutronikon, będący rejestracją rzeczywistości oglądanej przez soczewki neutronikonów. Jako antydokumentacja sfery widzialnej zaraz po projekcji, której towarzyszyło odczytanie tekstu O działaniu neutralnym, film został zniszczony i umieszczony w igielitowym worku. Znikający film, przeczący idei dokumentowania, był spektakularną manifestacją działań neutralnych, bezinteresownych i nieprzydatnych.

Pierwsza seria Telehydrografik pokazana po raz pierwszy w 1980 roku we wrocławskiej Galerii X była dedykowana znajomym i przyjaciołom, z którymi artysta korespondował, udzielając im rad jak przeciwdziałać ujemnym oddziaływaniom żył wodnych. 30 rysunków z tej serii zaprezentowanych na wystawie w Fundacji Profile pochodzi z archiwum Galerii Akumulatory 2, w której były pokazane w ramach wystawy Jerzego Rosołowicza - Psychotronikon w 1981 roku.

Wystawa zrealizowana została dzięki pomocy i współpracy z Jarosławem Kozłowskim

Jerzy Rosołowicz- (1928-1982) studiował w latach 1948-1953 we wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP), gdzie w latach 1972-73 prowadził pracownię rysunku i Malarstwa (zrezygnował nie mogąc realizować zaproponowanego programu studiów). Od 1961 roku był związany z Grupą Wrocławską, od 1967 z Galerią Pod Moną Lizą. Od 1963 roku uczestniczył w wystawach organizowanych w ramach Sympozjów Złotego Grona w Zielonej Górze, od 1964 roku w Plenerach Koszalińskich w Osiekach, od 1965 roku w Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, uczestniczył w Sympozjum Wrocław’70 i w wystawie Sztuka pojęciowa (Wrocław 1970). W 1972 roku włączył się do zainicjowanej przez Jarosława Kozłowskiego i Andrzeja Kostołowskiego akcji NET – wolnej wymiany idei artystycznych.

Wystawa czynna będzie od wtorku do soboty, w godz. 12.00 – 19.00 do 7 lutego 2010 roku

Dodaj komentarz