• 2009-12-14

Witkacego portret wielokrotny

19 stycznia 2010 roku o  godz. 18:00 w Muzeum Sztuki w Łodzi odbędzie się spotkanie wokół książki Janusza Deglera pt. Witkacego portret wielokrotny.

Co nowego można jeszcze powiedzieć o Witkacym? Tom szkiców i artykułów najwybitniejszego dziś znawcy twórczości i życia Stanisława Ignacego Witkiewicza odkrywa dziesiątki nieznanych faktów z jego biografii. To suma pracy, jaką profesor Janusz Degler wkłada w odkrywanie Witkacego. Pokazuje Witkacego performatywnego, zmiennego, reinterpretującego i inscenizującego nieustannie siebie i swoją sztukę. Zasadniczą część książki zajmuje prywatny teatr artysty, który staje się ważniejszy niż sama sztuka. W świetle zwrotu performatywnego, jaki dokonał się w sztuce drugiej połowy XX wieku, działania Witkacego nabierają zupełnie nowego znaczenia.

Część pierwszą książki stanowi kronika życia i twórczości Witkacego (1918-1939). Szkice i artykuły zamieszczone w części drugiej stanowią opis życia Witkacego-twórcy, Witkacego-filozofa, wreszcie Witkacego-męża. W części trzeciej autor tomu jeszcze dokładniej bierze pod lupę codzienność artysty prezentując jego korespondencję z bliskimi twórcy osobami, między innymi Kornelem Makuszyńskim. Tom kończy Appendix, a w nim szkic opisujący pobyt Witkacego w Piotrogrodzie, a więc wnikający w najmniej znaną kartę biografii twórcy, osnutą domysłami, stawiający życie i dzieło Witkacego w nowym świetle, oparty na dokumentach z Centralnego Państwowego Archiwum Wojskowo-Historycznego w Moskwie.

Uczestnikami spotkania będą: prof. Janusz Degler (UWr), prof. Paweł Dybel (IFIS PAN), Stefan Okołowicz. Dyskusję poprowadzi prof. Tomasz Bocheński (UŁ).

19 stycznia 2010 roku
Muzeum Sztuki w Łodzi
Ogrodowa 19

Dodaj komentarz