• 2009-11-25

Wykład w ramach cyklu Terra Ethnographica

25 listopada 2009 roku o godzinie 19.00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbędzie się wykład w ramach cyklu Terra Ethnographica. Wykład pt.: Etnografia przedtekstowa. Źródła, inspiracje, Pracownia Metodologiczna, wygłosi dr Tomasz Rakowski.

terra-2009-11-24

W etnografii kierunki badań sięgają zwykle w stronę takiej sfery, która wciąż wymyka się dotychczasowym tradycjom nauk społecznych. Polem i fundamentem poznania antropologicznego jest często ciało i cielesność, egzystencja i ruch przedmiotów, dyskretne elementy społecznego pamiętania oraz różne formy niejawnych, kolektywnych narracji. Jest to więc próba wyjścia poza dotychczasowe procedury poznania społecznego, ale i zarazem próba wypracowania nowych szlaków interpretacyjnych, nowych procedur odkrywania i opisywania niewidocznego świata życia w poszczególnych społecznościach, w różnych terenach. W zespole Pracowni Metodologicznej będę próbował pracować nad tą właśnie przestrzenią poznawczą, przy czym zajmowała nas będzie tutaj przede wszystkim jej obecność w samej praktyce terenowej. Chcę pokazać, że poznanie terenowe może być budowane nie tyle jako przede wszystkim wiedza tekstocentryczna czy grafocentryczna, tj. badająca zjawiska kultury tak, jak bada się teksty (hermeneutyka tekstu), ale jako wiedza istniejąca jeszcze wcześniej, w samym działaniu, w budowanym i poznawanym terenie (hermeneutyka działania). dr Tomasz Rakowski

Tomasz Rakowski – etnolog, antropolog kultury i kulturoznawca; lekarz, specjalizuje się w medycynie ratunkowej. Zajmuje się antropologią społeczności zubożałych i zdegradowanych, metodologią badań społecznych, fenomenologią antropologiczną, antropologią medyczną. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, założyciel Pracowni Metodologicznej Nauk Społecznych, stały współpracownik Instytutu Kultury Polskiej UW. Autor książki Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2009).

25 listopada 2009 /środa/ godz. 19.00
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1
Kluboksięgarnia Bílý Koníček

Dodaj komentarz